Samfundsfag

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samfundsfag by Mind Map: Samfundsfag

1. Minoriteter

1.1. Fattigdom

1.1.1. Absolut- og relativ fattigdom

1.2. Etniske minoriteter

1.2.1. Integration

1.3. Homoseksualitet

1.3.1. Diskriminitionination

1.4. Forbrydelse og straf

1.4.1. Magtens tredeling

2. Demokrati

2.1. Medier, demokrati og magt

2.1.1. Den 4. statsmagt

2.2. Skolevalg

2.3. Demokrati i Danmark

2.3.1. Magtens tredeling

2.3.2. Parlamentarisme

2.3.3. Grundloven

2.3.3.1. Frihedsrettighederne

2.3.4. Beslutningsprocesserne

2.3.4.1. Politiker for en dag

2.4. Politik og værdier

2.4.1. Partier

2.4.2. Ideologier

2.4.3. Fordelingspolitik

2.5. Forbrydelse og straf

2.5.1. Domstole

2.5.2. Strafudmåling

2.5.3. Strafudmåline

3. Social arv

3.1. Fattigdom

3.1.1. Relativ fattigdom

3.1.1.1. En syg forskel

3.2. Minoriteter

3.2.1. Integration

3.3. Individ og fællesskab

3.3.1. Familieformerne

3.3.2. Uddannelse

3.3.3. Maslows behovspyramide

3.4. Forbrydelse og straf

4. Internationalt ansvar

4.1. EU

4.1.1. Samfundsøkonomi

4.1.1.1. Told

4.1.2. Beslutningsprocesser

4.1.3. Demokrati i Danmark

4.2. FN - Menneskerettigheder

4.2.1. Absolut fattigdom

4.2.2. Frihedsrettigheder

4.2.3. U-landsbistand

4.3. Samfundsøkonomi

4.3.1. Told

4.4. Fattigdom

4.4.1. Absolut fattigdom

4.4.2. Relativ fattigdom

4.4.3. Arbejde og penge

4.4.3.1. A Kasse

4.4.3.2. Fagforeninger

4.4.3.3. Dagpenge

4.4.3.4. Kontanthjælp

4.4.4. Forbrug

4.4.5. Minoriteter

4.4.6. FN - Menneskerettighederne

5. Velfærdsstaten

5.1. Politik og værdier

5.1.1. Gaden hvor det offentlige forsvandt

5.2. Samfundsøkonomi

5.2.1. Det økonomiske kredsløb

5.3. Minoriteter

5.3.1. Etnisitet

5.3.2. Fattigdom

6. Hvad sker der med vores penge?

6.1. Samfundsøkonomi

6.2. Arbejde og penge

6.2.1. Det økonomiske kredsløb

6.2.2. A-kasse

6.2.3. Fagforeninger

6.3. Velfærdsstaten

6.3.1. Gaden hvor det offentlige forsvandt

6.3.1.1. Offentlige ydelser