1. Slesvigske krig/treårskrigen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
1. Slesvigske krig/treårskrigen by Mind Map: 1. Slesvigske krig/treårskrigen

1. De Slesvigske krige oversigt

2. begreber

2.1. slesvig

2.2. holdsten

2.3. lagenburg

3. Fakta box

4. produkt

4.1. lav en kortfilm

5. konsekvenser for idag

5.1. der er vel ikk rigtig nogle konsekvenser

6. kilder

6.1. Billede

7. problemstillinger

7.1. hvad er på de slesviske