Tipus de llicències

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tipus de llicències by Mind Map: Tipus de llicències

1. Llicències individuals

1.1. Aquest tipus de llicència permet l'utilització dels software adquirit dins un únic ordinador. Existeixen els següents tipus:

1.1.1. Perpetual License: Permet al consumidor instal·lar i utilitzar el software de manera permanent. També inclou, generalment, un suport tècnic de 90 dies.

1.1.1.1. Office amb llicència permanent

1.1.1.2. Autodesk amb llicència permanent

1.1.2. Subscription license: Permet a l'usuari utilitzar el software per un temps determinat. Generalment també inclou accés a serveis de suport tècnic o a actualitzacions durant el temps de subscripció. Al final de cada subscripció, l'usuari té tres opcions:

1.1.2.1. 1- Renovar el temps de subscripció

1.1.2.1.1. Office 365

1.1.2.1.2. Software de gestió TVP

1.1.2.1.3. Llicència Adobe Premiere...

1.1.2.2. 2- Adquirir una llicència permanent amb un cert descompte

1.1.2.3. 3- Eliminar el software de l'equip

1.1.3. Freeware license: Aquest tipus de llicència esta oferida de manera gratuïta i lliure i es pot utilitzar sense cobrament algun de l'autor.

1.1.3.1. Firefox

1.1.3.2. 7-Zip

1.1.3.3. OpenOffice

1.1.4. Shareware license: Es tracta d'un tipus de llicència que ofereix gratuïtament un temps de prova determinat al progarmari i si vols continuar utilizant-lo de manera més completa s'ha de pagar un quota .

1.1.4.1. Adobe Photoshop, Premiere...

1.1.4.2. WinRAR

1.1.4.3. Anti-MalwareBytes

2. Llicències individuals/multiusuari

2.1. Llicències de volum: Aquesta llicència permet instal·lar el software en un cert nombre d'ordinadors, però ha de complir uns requisits mínims de compra per poder obtenir preus reduïts. Generalment, un cop adquirida la llicència se'ns dona l'opció de comprar més.

2.1.1. Volume Program

2.1.2. Microsoft Volume Licensing

2.2. Site / Enterprise: Aquesta llicència permet l'accés local al software.

2.3. Il·limitades: Exactament iguals a les llicències Site / Enterprise.

3. Llicències de canal especial

3.1. OEM (Original Equipment Manufacturer): Aquestes llicències cobreixen el software per a PC i notebooks i ha d'estar inclósa amb el sistema, no pot ser distribuïda de manera independent. Aquest software estarà identificat i només serà distribuït amb el nou hardware de l'equip.

3.1.1. Microsoft Windows 7, 8...

3.2. Software educatiu o acadèmic: Software distribuït específicament per institucions o centres educatius amb un preu reduït.

3.2.1. Adobe

3.2.2. Microsoft

3.2.3. Autodesk

3.3. Llicència de software no revenible (NFR): Llicències específiques i restrictives que són posades a disposició dels venedors i distribuides a través d'un canal que marca explícitament condicions de no reventa. No té llicència per la distribució comercial normal.

3.3.1. Llicència ESET NOD32

4. Llicències de xarxa multiusuari

4.1. Server (Xarxa): Amb aquesta llicència el nombre de clients o dispositius que tinguin accés a aquesta simultàniament es limitat.

4.2. Per Seat (Màquina): Aquesta requereix adquirir la llicència per cada ordinador/dispositiu que es connectarà als serveis necessaris. S'utlitza generalment en conjunt amb la llicència Sever (Xarxa).

4.3. Per Processor: Amb aquesta adquereixes una llicència per cada processador que estigui executant un software determinat en un servidor. Amb aquesta: - No hi ha necessitat d'adquirir altres llicències de server, CAL's o llicències enllaçadores d'internet.

4.4. Per Mailbox (Només per consumidors d'educació): Aquesta llicència permet adquirir un CAL per cada compte mail que accedeixi al servidor Exchange.

5. Extensions de llicències existents o noves

5.1. Upgrade: Aquest complement s'adquereix quan un usuari disposa d'una llicència de software anterior i desitja actualitzar aquest a una versió més nova. - En aquest cas la llicència antiga s'anul·la i no es pot transferir a cap usuari

5.2. Student use: Permet utilitzar un software determinat a estudiants dins institucions, i aquests han de desinstal·lar el software quan abandonin l'institució.

5.3. Secondary use: Permet a l'usuari final, utilitzar el software en un segon ordinador.

5.4. Work-at-home rights: Permet al personal d'institucions acadèmiques utilitzar el software dins de casa, el que fa a aquesta llicència útil quan ja tenim un ordinador amb llicència. i el que l'utilitza és un empleat.

5.5. Home use: Similar als drets per treballar dins de casa (Work-at-home-rights).

5.6. Subscription/Maintenance: Acord entre el propietari de la llicència i el desenvolupador del software, que permet obtindre totes les actualitzacions durant el temps de durada del contracte. Aquesta llicència afegida a una existent pot cambiar aquesta llicècnai orginal per tots els beneficis que comporta obtindre la ova llicència.

5.7. Subscription/Maintenance: Acord entre el propietari de la llicència i el desenvolupador del software, que permet obtindre totes les actualitzacions durant el