Starten på 2. verdenskrig

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Starten på 2. verdenskrig by Mind Map: Starten på 2. verdenskrig

1. Problemstillinger

1.1. Hvordan kunne der gå rygeter om at Hitler ikke ville hilse på Jesse Owens? Og hvorfor er det først blevet opdaget så sendt (December 2016)?

1.2. Hvordan kunne Holocaust finde sted? Og var der andre end jøderne der kom i kz- lejrne? Hvem og hvorfor var de blevet sat i lejrne?

2. Begreber

2.1. Tidslinjer

2.1.1. A) Boykot af jødiske forretninger

2.1.1.1. Problemet med de jødiske forretninger var at : Admindeligetyskere hanlede med alle også jøder men handlede kun med jøder så jøderne blev rigere og rigere

2.1.2. B) Bogbrænding

2.1.2.1. Nazister lavet et stort bål hvor bøger med bestemte forfattere (2500) omring jøder osv. i alt blev der brændt omkring 25.000 bøger.

2.1.3. C) Gestapo

2.1.3.1. Gestapo var et hemmeligt statspoliti som blev oprettet af hitler i 1933 og blev ledt af Rudolf Diels.

2.1.4. D) Koncentrationslejre

2.1.4.1. Koncentrationslejre er en lejr hvor alle dem der var imod Nazi og Hitler eller fra en folkefærd som Hitler ikke kunne lide (fx. Den jødiske rase).

2.1.5. E) "De lange knives nat'"

2.1.5.1. De lange knives nat går ud på at Hitler ser mulighedden til at komme alene på magten da den paramilitær terrororganisation SA har hærget byen München. Og derved giver det Hitler mulighed at dræbe 85 personer fra SA uden at befolkningen går i mod ham.

2.1.6. F) Hitler bliver Fører

2.1.6.1. Han bliver Führer (øverste leder) da den gamle præsident Paul von Hindenburg døde d. 2. aug. 1934. Hitler lavede således en lov om at ved præsidentens død vil hans beføjelser overgå til "Føreren og rigskansleren Adolf Hitler" loven blev tilbage dateret til d. 1. aug. Men teknisk var det i strid med forfatningen men ingen proteserede.

2.1.7. G) Nürnberglovene

2.1.7.1. Med Nürnberg lovene fratog man jøder sine sidste mborgerlige rettigehedder. fx. at jøder og "ikke" jøder ikke motte giftes eller sexueller forhold.

2.1.8. H) Brud på Versailletrakktaten

2.1.8.1. Nazisityskland brød versaillestraktaten ved at have en hær på mere end 100.000 mand ialt.

2.1.8.1.1. Det havde England opseveret men de blev ved med at sige "pyt det går nok" og der ved blev hæreren stører og stører og de fik ubåde og andre skibs fartøjer som også gik i mod traktaten

2.1.9. I) OL 1936

2.1.9.1. Ol 1936 var et spekuleret år for det ol vi kender idag mange af de traditioner vi kender idag var selveste Adolf Hitler der var bag manden bag fx. at løbe med den tændte ild rundt og det lange optog med alle de diltagedende hold og lande var med i.

2.1.9.1.1. Der går en myte om en tidligere verdens mester og guldmedalje vinder James (Jesse) Owens (sort). myten går på at han som vinder af medaljer ved ol skulle man give hånden og have en lykkeønskning men sådan gjorde hitler ikke efter myten fordi han nægtede. Men myten var ikke sand fandt man ud af i december 2016 fordi det var ikke Hitler der ikke vil give ham hånde ndet var den amrikanske president Franklin D Roosevelt der nægtede at give ham hånden.

2.1.10. J) Sudenterspørgsmålet

2.1.10.1. Sudeterspørgsmålet handlede om hvordan Hitler ville indtage det vestlige del af Tjekkoslovakiet, Sudeterland. I Tjekkoslovakiet boede 3 milioner tyskere i den vestlige del Sudeterland. det ville Hitler gerne erobere tilbage men hvis han bare gik ind i landet kunne England og Frankig gå i krig.

2.1.11. K) Müncenaftalen

2.1.11.1. Müncenaftalen handler om at tyskland ville ind i Sudeterland så Hitler holdte et topmøde med England, Frankrig og Italien og de blev enige om at Hitler kunne rykke ind i Sudeterland d. 1. oktober der hvor der var over 50% tyskere.

2.1.12. L) Tysk-Russiske pagt

2.1.12.1. Pagten går ud på kort fortalt at partene (Tyskland og rusland (sovjetunionen)) skulle forholde sig neutrale i forhold til hinanden.

2.1.13. M) Start ww2 -> polen

2.1.13.1. Da Polen afyere skud mod den tyske territorium og soldater. Ærklærede Adolf Hitler krig mod polen og den overlegene tyske tropper gik "bare" igennem Polen. Og det var Start skuddet til ww2.

2.1.14. N) Krystalnatten

2.1.14.1. Krystalnatten var om aftenen og natten den. 9 novenber 1938. Jødiske butikker blev plyndret og vinduer blev smadret og fasader blev overmalet osv.

3. Fakta box

3.1. Nazistene havde et skema omkring om man var jøde eller ikke jøde og om man havde mulighed for at blive jøde

3.2. Holocaust

3.2.1. Holocaust handler om hvordan at fangelejrene er opbygget af despaterede fager og hvordan de døde ligger på stribe. Fagerne er bygger de gaskamre hvor de senrer blev gasset og senrer vil blive bandt. Alle martairler vil blive brugt fra deres kroppe, hår blev til stof, knogler blev til gødning og huden blev til sæbe alt blev brugt og resterne blev brandt i de ovne de selv havde bygget. De debatrede var gratis arbejdes kraft der skulle kul til ovenen og gas til kamrene.

4. Kilder

4.1. Hitler vs. Owens

4.2. Hitler 1933-1939

4.3. Arbejderen

5. Konsekvenser for idag

5.1. Hvordan kunne varden have set ud hvis ikke Hitler var kommet til magten og anden vardenskrig ikke havde eksisteret?

6. Produkt

6.1. Opbyk en kz-lejr i SketchUp 2017/ lego

6.2. Presi med kort over en kz-lejr med små videoer der viser fårholdene

6.3. Presi der tager udgangs punkt i hvordan hele verden kunne tro på myten om Jesse Ovens og Hitler