Relaties tussen soortgenoten

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Relaties tussen soortgenoten by Mind Map: Relaties tussen soortgenoten

1. Vormen van interactie

1.1. Solidair

1.1.1. In groep

1.2. Solitair

1.2.1. Op zich zelf

2. Groepsvormen

2.1. Blijvend/tijdelijk

2.2. Groepsgrootte

2.3. Samenstelling

2.3.1. Eengezinsgroep

2.3.2. Verschillende gezinnen

2.3.3. Monogamie

2.3.4. Polygamie

2.3.5. Polygynie

2.3.6. Polyandrie

2.3.7. Polygynandrie

2.4. Taakverdeling

2.4.1. Echte altruïsme

2.4.2. Schijnbaar altruïsme

2.4.3. Eusociale dieren

3. Samen of niet?

3.1. Competite

3.1.1. Voordelen

3.1.1.1. Waakzaamheid

3.1.1.2. Verdunningseffect

3.1.1.3. Bescherming

3.1.1.4. Broedzorg

3.1.1.5. Voedsel

3.1.2. Nadelen

3.1.2.1. Competitie

3.1.2.1.1. Partner

3.1.2.1.2. Territorium

3.1.2.1.3. Voedsel

3.1.2.1.4. Sociale status

3.1.2.2. Ziekte verspreid gemakkelijk

4. Bijenstaat

4.1. Werksters

4.2. Darren

4.3. Koningin

5. Communicatie

5.1. Noodzaak

5.1.1. Waarschuwen

5.1.2. Partner lokken

5.1.3. Eten Verzameln

5.1.4. Verdedigen

5.2. Soorten communicatie

6. Gedrag

6.1. Wat is gedrag?

6.1.1. Combinatie van handelingen die dier stelt

6.2. Sleutelprikkels

6.2.1. Factoren die aanzetten tot handelen

6.3. Aangeboren

6.3.1. =Erfelijk, of genetisch bepaald

6.4. Aangeleerd

6.4.1. =Geleerd van soortgenoten

6.5. Leerproces

6.5.1. Gewenning

6.5.2. Inprenting

6.5.3. Conditionering

6.5.4. Nabootsing

6.5.5. Inzicht

6.5.6. Oefening

6.6. Beïnvloedende factoren

6.6.1. Inwendige factoren

6.6.2. Uitwendige factoren