Slutning på WW2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Slutning på WW2 by Mind Map: Slutning på WW2

1. I stille havet

1.1. Truman's beslutning

1.1.1. Min mening om beslutningen

1.1.1.1. Jeg synes at det var en rigtig dårlig beslutning fordi man så atom bomben i auktion men ikke kun det. Det at bomberne blev kastet var grundlaget for starten af den kolde krig hvor det galt om at have det største våben. Men ikke kun det så viste man også at hvordan sådan en type bombe vil reagere. Det er også grund til den seneste konflikt mellem Nord Korea (Kim Jong-un) og USA (Donald Trump). Og det er på baggrund af den "nye" måde at fører krig på. Hvor man kan sidde lige fra den anden side af jorden til månen og trykke på en STOR rød knap som gør at der vil være en massiv ødelæggelse i det meste af Danmark. Der ud over vil der være en større radius (i vindretningen) med stråler som vil give skader på kroppen og vil på langt sigt vil give vargie men. Har fundet en hjemmeside (nuclearsecrecy.com/nukemap/) om hvordan atombomber vil agere efter strøelse. Der er en lille bregner der viser der vil være omkring 104.170 dødsfald og næsten 500.000 tilskade kommende ved en eksplosion af største kaliber. Men ud over dødsfaldende vil det også være mange tilskade kommende. Bilag: billede af hvis en atom bombe vil sprænge i Farsø den gule cirkel er selve eksplosionen (ild)(Maksimal størrelse af nukleare ildkugle; Relevans for levende effekter afhænger af detonations højde. Hvis det rører jorden, er mængden af radioaktivt nedfald signifikant øget. Minimale udskæringshøjde for ubetydelig nedfald: 5,49km.). Den blå er det område der vil værer jævnet med jorden af trykbølgen(Ved 5 psi overtryk, de fleste beboelsesejendomme kollaps, skader er universelle, dødsulykker er udbredt. Optimal højde for udbrud for at maksimere denne effekt er 14,5 km .). Og til slut den orange er der hvor at der vil være 3. grads forbrændinger(Tredje grads forbrændinger udvide hele lag af huden, og er ofte smertefri, fordi de ødelægger den smerte nerver. De kan forårsage alvorlig ardannelse eller invaliditet, og kan kræve amputation. 100% sandsynlighed for 3. grads forbrændinger på dette udbytte er 13,9 cal / cm 2 .). Derfor var det en dårlig ide at sprænge atombomben over Hiroshima og Nagasaki

1.1.1.2. Nukemap

1.2. Afslutningen

1.2.1. Jeg vil mene

1.2.1.1. Jeg syntes det var en lidt hård måde at slutte krigen på. Fordi man laver en handig der kommer til at påvirke hele egnen fordi den kommer til at ligge øde pga. alt den ratioaktivitet.

1.2.1.2. Det kunne også være at amerikanerne så mulighed for at slå tilbage fra det andgreb japanerne lavede på Pearl Harbor

1.2.1.3. Men den endelige grund var at USA ville begrænse de allieredes tab og dermed tvinge Japan til at overgive sig. Men USA ville også demonstrerer sin styrke.

1.2.2. De allieret tab

1.2.2.1. På baggrund af den indædthed, hvormed japanerne forsvarede sig, og i et forsøg på at begrænse de allierede tab besluttede USA at anvende atomvåben for at tvinge Japan til overgivelse (se kernevåben). Det spillede også en rolle, at USA ville demonstrere sin styrke over for Sovjetunionen, der efter lang tids passivitet forberedte at træde ind i krigen mod Japan, hvilket skete 8/8 med en offensiv mod Manchuriet. I juli 1945 prøvesprængtes verdens første atombombe i USA; den 6/8 kastedes en atombombe over Hiroshima, og 9/8 endnu en over Nagasaki med i alt 110.000 civile dødsofre til følge. Japan kapitulerede derpå betingelsesløst 15.8.1945; dog fortsattes kampen mod de sovjetiske styrker i Manchuriet og på Sakhalinhalvøen til 25/8.

2. I Europa

2.1. Slut datoer

2.1.1. Berlin overgav sig 2/5. De tyske styrker i Nordvesttyskland og i de besatte lande Holland og Danmark overgav sig 4/5 til de britiske styrker med virkning fra 5/5 om morgenen; 7/5 kapitulerede Tyskland. Enkelte steder fortsattes kampene dog, bl.a. på Bornholm, hvor den tyske kommandant først kapitulerede efter landsætning af sovjetiske tropper 9/5. Dönitz-regeringen arresteredes 23/5 af de allierede.

2.2. Oprykningen igennem Tyskland

2.2.1. Omkring jul 1944 havde de vestallierede overskredet Rhinen i marts 1945, og derefter forløb fremrykningen gennem Tyskland hastigt. Efterhånden som tropperne i krigens sidste måneder nåede frem til udryddelseslejrenAuschwitz og koncentrationslejrene, styrkede de gruopvækkende beviser for de tyske forbrydelser de allierede i målsætningen om Tysklands betingelsesløse kapitulation

2.3. Hitlers selvmord

2.3.1. Adolf Hitler gav 19.3.1945 ordre til ødelæggelse af det tyske produktionsapparat og infrastrukturen, dels for at fjenden ikke skulle finde noget anvendeligt, dels fordi det tyske folk efter hans mening havde vist sig uværdigt til fortsat eksistens. Den 30/4 begik Hitler selvmord i sin bunker i Berlin. Han udnævnte rigsadmiral Karl Dönitz til rigspræsident og leder af en ny tysk regering, som undveg til Flensborg.

3. I afrika?

3.1. Jeg har dsv. ikke kunne finde noget om afslutningen i afrika ud over på Clio men da vi ikke har abonnement til det mere var det ikke en mulihed.