Get Started. It's Free
or sign up with your email address
05 wetenschappelijke methodologieën by Mind Map: 05 wetenschappelijke methodologieën

1. icons by icon8

2. Het testen van een hypothese

2.1. het generen van een wetenschappelijke hypothese

2.2. het testen van die hypothese = veronderstelling

2.3. een wetenschappelijke theorie: een aan mekaar gerelateerde set van beweringen over een bepaald fenomeen

2.3.1. zonder bias zijn (de ene hypothese mag niet bevoordeeld worden op de andere)

2.3.2. betrouwbaar (reliable) : andere gekwalificeerde onderzoekers kunnen die observaties herhalen en tot dezelfde resultaten komen

3. Het psychologisch experiment

3.1. De onderzoeker controleert zorgvuldig alle voorwaarden, vaak in een laboratorium, en doet metingen om de causale relatie(s) tussen de variabelen te ontdekken.

3.2. onafhankelijke variabele versus afhankelijke variabele

3.3. causale relatie

4. De observatie

5. De gevalstudie

5.1. een partiële biografie van een bepaald individu

6. De literatuurstudie

6.1. status questiones van het te bestuderen topic

7. De ethiek van het psychologisch onderzoek

7.1. Milgram experiment

7.1.1. The experimenter (E) convinces the subject (S) to give what he believes are painful electric shocks to another subject, who is actually an actor (A)

7.1.2. Many subjects continued to give shocks despite pleas of mercy from the actors.

7.1.3. aan de verwachting van de autoriteit voldoen primeert boven eigen overtuigingen

7.1.4. nabijheid van het slachtoffer (horen - niet horen)

7.1.5. rechtvaardigende ideologie wezenlijk: wetenschap of vaderlandsliefde

7.1.6. APA: grote psychische druk - nadien niet goed begeleid