Minimalisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Minimalisme by Mind Map: Minimalisme

1. Handlingsforløb

1.1. Nogle af handlingerne der sker i teksten er frygtlige og skræklige.

1.2. Der er derfor en stor kontrast mellem den handlingsmæssige potentiale og fortæller, der beskriver meget kynisk og i en uberørt ro.

1.3. Der berettes oftest i nutid og starter i en medias res.

1.3.1. Læser bliver kastet ind i en handling.

1.4. Hemingway

1.5. Hemingway dyrkede isbjergteknikken dengang han skrev i 1930'erne. Han ville gerne have at man kun skrev tekster hvor man præciserede nogle centrale ting. Man får kun lov til at se overfladen, men betydningen som er det rigtige centrale i teksten er noget man skal kunne regne sig frem til, som ligger under overfladen.

1.6. Glimt af liv

1.7. Man hører sjældent om personen liv før, man begynder at følge dem. Så pludseligt som teksten starter, kan den slutte igen, og derfor når man ikke at få konklusionerne eller konsekvenserne med. Det er derfor op til læseren at associere sig frem til det.

1.8. Minimalisme

1.8.1. Der er ingen psykologisk forklaring på personernes handlinger og adfærd. Sammenhængen skal søges i scenerne, som man læser.

1.8.2. Kendetegn

1.8.2.1. Der er ikke fælles værdier.

1.8.2.2. Der er stor frihed til at ekspimentere, da alt er tilladt.

1.8.2.3. Der ekspimenteres med fortælletyper.

1.8.3. 90'er-litteraturen

1.8.3.1. Alt det overflødige er blevet skåret væk.

1.8.3.2. Den er henviser til virkligheden fx.er man er meget optaget af kroppen.

1.8.3.3. Alt er hastigt, vi får ikke fordybelser med .Fremstilling af almenmenneskelige spørgsmål.

2. Isbjergteknikken

3. Sprog

3.1. Sproget er meget renset med et lavt stilleje. Det er korte sætninger, som hovedsageligt består af hovedsætninger, og som er let forstående. Der er generelt en flad tone, hvor fortælleren har et skrabet ordforråd. Der bruges ikke billedsprog, der er derfor få tillægsord. Teksten er ikke præget af alder eller slang, men knaphed.

4. Opbygning

4.1. Opbygningen er filmisk. Den er præget af korte klip og der er meget hurtig skift mellem scener og personer.

5. Fortæller

5.1. Minimalistiske tekster er meget indirekte, fortælleren er derfor ikke fremtrædende. De reflekterer ikke og man får heller ikke af vide hvad de tænker, føler eller mener igennem handlingerne. Det er således op til læseren selv at finde ud af det.

6. Tomme pladser

6.1. Der er ofte huller i teksten, hvor en handling er åbenlys, da den er uforlaret. Det er derfor læserens opgave at læse mellem linjerne og fortolke, så det giver mening til læseren selv.

7. Tema

7.1. Mange af teksterne handler om menneskelige relationer. Nogle af temaerne kan være mistro, jalousi, utroskab, hævn, egoisme eller ægteskab og parforhold der går i opløsning. Det at fortælleren er meget tilbage holdeende giver udtryk for følelser, fordi teksterne kræser om emotionelle ting.