Vi bruger biologien - 8. klasse

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vi bruger biologien - 8. klasse af Mind Map: Vi bruger biologien - 8. klasse

1. Mål med emnet er

1.1. at eleverne erhverver sig indsigt i hverdagens mikrobiologi med hensyn til hygiejne

1.2. at eleverne erhverver sig kendskab til mikrobiologiens anvendelse i den industrielle produktion

1.3. at eleverne reflekterer over de etiske og moralske problemstillinger, der er knyttet til anvendelse af moderne bioteknoligi

1.4. at eleverne erhverver sig indsigt i moderne bioteknologi, at de får mulighed for at tage stilling på et rimeligt sagligt grundlag

2. Materialer fra systemer

2.1. Bios

2.1.1. B

2.1.1.1. bioteknologi

2.1.1.2. virus og bakterier

3. Mikrobiologi - Indhold (begreber)

3.1. bakterier

3.1.1. mikroorganismer

3.1.2. bakterier

3.1.3. livsbetingelser

3.1.4. formering

3.1.5. nitratspaltende bakterier

3.1.6. kvælstofsamlende bakterier

3.1.7. svovliltende balterier

3.1.8. mælkesyre balterier

3.1.9. forrådnelses bakterier

3.1.10. gæringsbakterier

3.1.11. sygdomsbakterier

3.2. svampe

3.2.1. gærsvampe

3.2.2. skimmelsvampe

3.2.3. mug

3.3. den personlige bakterieflora

3.3.1. munden

3.3.1.1. bakterier der nedbryder fremmende bakterier

3.3.1.2. når bakterier nedbryder sukker, udskiller de syre, som ætser tændernes emalje

3.3.2. sved

3.3.2.1. når bakterier nedbryder sved og hudrester, udskiller de smørsyre, som lugter - deodorant dræber ikke bakterierne med overdøver smørsyrelugten

3.3.3. tarmsystem

3.3.3.1. nedbryder madrester, som vi ikke selv kan udnytte

3.4. spredningsveje

3.4.1. pasteurisering

3.4.2. dråbeinfektion

3.4.3. berøring

3.4.4. bakterier i støv, vand og fødevarer

3.4.5. dyr spreder smitte

3.4.6. raske smittebærere

3.4.7. hygiejne

3.4.7.1. personlig

3.4.7.2. levnedmiddelkontrolllen

3.4.8. colibakterier

3.4.8.1. spildevand

3.4.8.2. rensningsanlæg

3.4.8.3. badevand

4. Pas på maden

5. Bevar din sundhed - 7. klasse

5.1. virus

5.1.1. proteinskal med arvemateriale

5.1.2. DNA overføreres til en anden celle, og overtager styringen af cellen

5.2. svampe

5.2.1. encellede (sygdom)

5.2.2. udskiller svampetoksiner, som gør os syge

5.2.3. fodsvamp og ringorm

5.3. bakterier

5.3.1. encellede

5.3.1.1. hurtig formering

5.3.1.2. livsbetingelser

5.3.1.3. udskiller affaldsstoffer - toksiner

5.3.1.4. halsbetændelse, stivkræmpe, pølseforgiftning, pest mm

5.4. kroppens forsvarssystem / immunsystemet

5.4.1. huden

5.4.2. blodplader - fibrinogen

5.4.3. slim i halsen

5.4.4. hvide blodlegener

5.4.5. antistoffer

5.5. forebyggelse og helbredelse

5.5.1. vaccine

5.5.2. serum

5.5.3. antibiotika

6. Supplerende materialer og ideer

6.1. De gode, de onde ...

6.2. regneark, der viser bakteriernes formeringsevne

6.3. biologiske våben

6.4. diverse opgaver

6.5. begreber

6.6. Mad, hygiejne og mikroorganismer