Een krachtige leeromgeving

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Een krachtige leeromgeving af Mind Map: Een krachtige leeromgeving

1. Didactiek is de wetenschap van onderwijzen en leren, op microniveau

2. 18 didactische principes

3. Didactisch Model van Van Gelder

4. Objectivisme of Constructivisme

5. Leren is een actief proces

6. Leren is een constructuef en cumulatief proces

7. Leren is zelfgestuurd

8. Leren is doelgericht

9. Leren is contextgebonden

10. Leren gebeurt interactief en coöperatief