Belang van loopbaanleren

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Belang van loopbaanleren af Mind Map: Belang van  loopbaanleren

1. Vroegtijdig schoolverlaters

2. Motivatie

3. Beroepskeuzerijpheid

4. Bewustwordingstadia

5. Zelfsturing

6. Loopbaancompetenties

7. Flexibilisering arbeidshouding

8. doordachte studiekeuzes

9. kostenbesparing

10. draagvlak schoolleiding