Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
ASF af Mind Map: ASF

1. Diagnose er ikke virkelighed i sig selv

2. Sociale udfordringer

2.1. Afvigende blikkontakt, mimik, kropsholdning

2.2. Afvigende udvikling i forhold til fælles interesser, aktiviteter og følelser

2.3. Afvigende social samspil af begrænset emotionel respons, situationsfornemmelse

2.4. Afvigende spontant delagtiggørelse af andre i fornøjelser, interesser eller aktiviteter

2.5. Ingen usynlige regler - specifiser regler!

3. Afvigende kommunikation

3.1. Manglende eller tilbagestående talespog udne mimik elelr gestikulation

3.2. Afvigende evne til spontan samtale

3.3. Stereotyp, repetitiv eller idiosynkratisk kommunikation

3.4. Afvigende spontan deltagelse i varieret "som om-leg" eller for de yngste social imitationsleg

4. Adfærdsinteresser og aktivitetsmønstre

4.1. Udtalt optagethed af en eller flere genstande

4.2. Tvangspræget fastholdelse af specifikke formålsløse rutiner

4.3. Stereotype, repetitive motoriske manerer eller komplekste kropsbevægelser

4.4. Optagethed af delelementer eller detaljer uden funktionel betydning

5. Sproglighed

5.1. Opmærksomhed på brug af: Udtale, tryk og ord af særlig interesse Metaforer, ordsprog og talemåder Spørgsmålets kvalitet

5.2. Tager generelt sproglighed bogstaveligt

6. Forskellige input

7. Struktur

8. Fysisks dragsprogram eleven kan orientere sig i

9. Dialog i undervisningen

10. Lad eleven shine