Danmark Som Kolonimagt

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Danmark Som Kolonimagt af Mind Map: Danmark Som Kolonimagt

1. Trankebar

1.1. Trankebar var en dansk koloni indtil den blev solgt til england

1.2. I begyndelsen af 1600-tallet besluttede Christian 4. at der også skulle oprettes danske kolonier

1.3. Trankebar var på størrelse med fanø

1.4. Trankebar var en lille koloni med cirka 35.000 folk

2. Guldkysten

2.1. Den blev solgt til England i 1850

2.2. I 1658 lykkedes det danske søfolk at erobre et svensk fort i Guineabugten

2.3. Guldkysten lå på den afrikanske vestkyst

2.4. I 1654 tog det første danske skib til guldkysten

2.5. I 1789 blev de første danske plantager grundlagt

2.6. Der kom ikke særlig mange danske skibe til kolonien på Guldkysten så derfor var den kolonien fattig og tvunget til at handle med udenlandske skibe

2.7. Det kunne tage op til 6 måneder indtil at skibet skulle sejle

2.8. I 1659 -1661 blev Christiansborg og Frederiksborg bygget

3. Dansk Vestindien

3.1. Danmark ville have del i handelen med vestIndien som man kalder øerne mellem nordamerika og Sydamerika

3.2. Der var tidligere indianere på øen men nu var der ingen mennesker på øen

3.3. I 1672 blev dansk vestIndien oprettet

3.4. I 1917 blev dansk vestIndien solgt til USA

4. Slaverne

4.1. Slaverne var lænket fast

4.2. Der var mange slaver der døde

4.3. Der var sygdomme på skibet hvilket gjorde at slaverne blev syge

4.4. De arbejdede så meget at de døde efter et par år

4.5. En slave er en person der er eget af et andet menneske og man er tvunget til at adllyde dem

4.6. der blev sejlet 85.000 - 100.000 slaver til øerne

4.7. Slut med slavehandel

4.7.1. I 1792 begyndte Danmark at stoppe slavehandlen, men handlen skulle fortsættes indtil 1803

4.7.2. Den 2. juli var der rygter om et oprør. 2. juli 1848 om aftenen ringede slaverne med klokker og blæste i konkylier. 3. juli 1848 tidligt om morgenen var Slavernes opstand igang og folk kom myldrende ind i frederikssted Den 3. juli 1848 blev slaverne frigivet af Peter Von Scholten

4.7.3. I 1848 marcherede en stor flok slaver ind i byen Frederikssted på øen Sankt Croix

5. Kolonierne

5.1. I 1719 blev Sankt Jan taget i besiddelse

5.2. I 1733 blev Sankt Croix købt

5.3. I 1755 tog kongen styringen

5.4. Der var mange ressourcer på øerne