Versaillestraktaten

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Versaillestraktaten af Mind Map: Versaillestraktaten

1. Tyskland skulle tilbage levere Alsace-Lorraine, som de havde erobret fra Frankrig i 1870-71

2. Tyskland skulle afstå nogle grænsedistrikter til Belgien

3. Saar-landet med de rige kulminer skulle være fransk i 15 år

4. Nordslesvig blev overgivet til DK

5. Polen blev genoprettet til en selvstændig stat, som ellers var blevet delt mellem Tyskland og Rusland

6. Tyskland måtte afstå Posen og den polske korridor, der gav Polen adgang til havet, men adskilte Østpreussen fra det øvrige Tyskland

7. Tyskland måtte opgive alle sine kolonier

8. Tyskland måtte ikke være værnepligtig

9. Tyskland måtte have en hær bestående af højest 100.000 mænd

10. Tyskland måtte ikke bruge nogle tunge våben

11. Den tyske krigsflåde skulle udleveres til sejrherrerne

12. Tysklands største