Ik als docent

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ik als docent af Mind Map: Ik als docent

1. Mijn ideale school (voor nu)

1.1. geen rijtjes stampen, maar leren omgaan met AI (21e eeuwse vaardigheden)

1.2. de enige constante is verandering

1.3. daton / montessori

1.3.1. de leraar als coach

1.4. the four c's

2. mijn ontwikkeling tot nu toe

2.1. de vijf rollen van een leraar

2.1.1. pedagoog

2.1.1.1. aansluiten bij elke leerling

2.1.1.2. vragen stellen in Afrika

2.1.2. coach

2.1.2.1. vrijheid en verantwoordelijkheid

2.1.3. gastheer

2.1.3.1. regels zijn fijn!

2.1.4. didacticus

2.1.4.1. leren wanneer ik bepaalde opdrachten toepas

2.1.4.2. mijn eigen methode

2.1.5. presentator

2.1.5.1. natuurlijk overwicht

2.1.6. afsluiter

2.1.6.1. niet weggaan zonder gedag te zeggen

2.2. mijn ervaringen

2.2.1. Zwemtrainingen geven

2.2.2. WPL 1 op het Bogerman in Sneek

2.2.3. World teacher in Ethiopië

2.2.4. MBO op het Drenthe college in Assen

2.2.5. WPL 2 op de Dyk in Leeuwarden

2.2.6. World teacher in Malawi

3. hoe wil ik verder?

3.1. WPL 3 stage lopen op het MBO of basis kader

3.1.1. opdrachten toepassen in de les buiten de methode om.

3.1.1.1. mijn eigen opdrachten ontwikkelen

3.1.1.2. oriënteren door naar andere methoden te kijken

3.1.2. mijn escalatie ladder consequent toepassen in de les

3.1.2.1. escalatieladder verder uitwerken

3.1.2.2. escalatieladder aan stagebegeleider geven

3.1.2.3. escalatieladder uitprinten en op het bureau laten liggen

3.2. minor passend onderwijs

3.2.1. stage lopen op het speciaal onderwijs

4. hoe ik wil dat leerlingen mij zien

4.1. Luc Stevens

4.1.1. Autonomie

4.1.1.1. de leerling heeft inspraak hoe ik lesgeef

4.1.2. relatie

4.1.2.1. de leerling komt uit zichzelf naar mij toe met voorstellen opmerkingen of vragen

4.1.3. competentie

4.1.3.1. de leerling mag zelf weten of hij of zij aan bepaalde onderdelen meedoet

4.2. Niet streng, maar consequent