Sociaal-emotionele ontwikkeling - uitleg begrippen onderwijs

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sociaal-emotionele ontwikkeling - uitleg begrippen onderwijs af Mind Map: Sociaal-emotionele ontwikkeling - uitleg begrippen onderwijs

1. Visie

1.1. Waartoe, uitgangspunten

1.1.1. Leeruitkomst en SE

1.2. Zin in Leren! zin in Leven! Vanuit de 10 onwikkelvelden

1.2.1. De harmonische ontwikkeling staat voorop

1.2.1.1. Kennis

1.2.1.2. Vaardigheden

1.2.1.3. Attitudes

1.2.2. Ordeningskader PGO CGO

1.2.2.1. Ontwikkelveld SE

1.2.2.1.1. Groei

1.2.2.1.2. Ontwikkeltema's

1.2.2.2. Fors alsondersteunend tekst

1.2.2.2.1. file:///C:/Users/patrick.malfait/OneDrive%20-%20Katholiek%20Onderwijs%20Vlaanderen/Prosite/pro%20SE/FORS%20socio%20emotioneel.pdf

1.2.3. verbondenheid met innerlijk kompas

1.3. Wat? Concordanties ODET

1.4. Wat? Concordanties ODET

2. Aan de slag in de klas

2.1. Ks en LS

2.1.1. Mijlpalen binnen leeftijden

2.2. inspirende voorbeelden bij elk OT en vanuit andere OV

2.3. de leraar doet er toe: professionele leraaar

2.4. ervaringskansen

2.5. belang van taalontwikkeling en SE

2.5.1. woorden zijn van belang

2.5.2. kinderbohttps://leesbevorderingindeklas.nl/kinderboeken-sociaal-emotionele-vorming/eken

3. Aan de slag in je school

3.1. Social emotioneel leren ?

3.2. Modellen

3.3. projecten

3.3.1. Anderstalige nieuwkomers risicogroep

3.3.2. Seksueel bewustzijn? Speciale aandacht?

3.4. kijkwijzers

3.4.1. katholiek onderw

3.4.2. externe

3.5. inspiratie en modellen

4. Contacten

4.1. Regionale aanspreekpunten ?

4.2. Vlaanderenbreed

5. Leerlingen evalueren