Sikkerhed og kanalstrategi

Overblik og opgaver og indsatser

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Sikkerhed og kanalstrategi af Mind Map: Sikkerhed og kanalstrategi

1. KL It-sikkerhedsanalyse

1.1. Skal på et skoleledermøde

1.1.1. Udarbejdet en møderække med digikons.

1.2. Gennemgå den på kommunalt niveau

1.2.1. Udarbejde nogle fælles FRB skole procedure og principper

1.2.2. Nick /Torben

1.2.3. Gennemgå resultaterne for 1 og 2

1.3. Tage kontakt til Enablor

1.3.1. Sille

1.4. Lave en test for at se på manglende tiltag

1.5. Analyse med Skoleledere afventer Gorm

1.5.1. På mødet d. 22.10.

1.5.2. Morten se på de data der er kommet ind

2. Ny Sikkerhedspjece 2 ledelse

2.1. Obs! på fritidsdel om SoMe

2.2. Kigge på Aalborg FAQ

2.2.1. Dialog med Sille om relevante materialer

2.3. Lave til Word

3. Ny Sikkerhedspjece 1 medarbejdere

3.1. Lave til word

3.1.1. Arbejdsmøde NF/MFV

3.2. Hjemmesiden

4. Kommunal- og lokal kanalstrategi

4.1. Omskrivning af "Aula-ark"

4.1.1. Teste med NH

4.1.1.1. Lave FRB arket

4.1.1.1.1. Teste på DU el TFS el NH

4.2. Lave Aalborg/Varde-ark

4.3. Opsætning af Sikker Teams

4.3.1. Tre Falke

4.3.1.1. Skype status aug20

4.3.2. Duevej

4.3.2.1. Skypestatus aug20

4.3.3. Ny Hollænder

4.3.3.1. gennemført uddannelse og grundopsætning

4.3.3.1.1. Opsamling med Kristian

4.3.3.1.2. Afprøve Labels på dokumenter

4.3.4. Nordens Plads

4.3.4.1. SBSYS light afklaring

4.3.4.2. Teamsmøde med Morten J vedr DPO svar

4.3.5. Bülowsvej

4.3.6. Nyelandsvej

4.3.7. La Cours Vej

5. Intern rollefordeling

5.1. It-afdeling

5.1.1. Udarbejde et forslag til ledelsen

5.1.1.1. Kontakte Spar5

5.1.1.2. Oversigt over opgaver/snitflader

5.1.1.2.1. Møde med NS, MF, NF,

5.1.1.3. Google, DPIA-kategorier

5.1.1.4. Spurgt Torben om et Governance board på andre systemer

5.1.1.4.1. SLA?

5.2. BUO

5.2.1. Databehandleraftale

5.3. Skoleafdeling

5.4. It-supportere

5.5. Skoleledelse

5.6. Opstartsmøde Gorm/Luise

6. Kompetencer og uddannelse

6.1. It-supporter

6.1.1. Azure-kursus

6.1.1.1. Hvad siger It-afd.

6.2. Medarbejdere

6.2.1. Materialer fra HR til nye medarbejdere

6.2.1.1. Undersøge om FK video kan tilpasses?

6.3. Ledelse / PLC

6.3.1. Aftale kursus v/Sille Q121

6.4. Sekretærer

7. DPIA - risiko på platforme

7.1. Aula

7.1.1. Risiko- og konsekvensanalyse

7.1.1.1. Møde med Sille torsdag d. 4.6.

7.1.1.2. Gennemgå spørgeramme uge 27

7.1.1.3. Gennemgå DPIA med Sille uge 35

7.1.1.4. Sille udarbejder en rapport oktober 2020

7.1.1.4.1. Skal til styregruppe Aula til orientering

7.2. MinUddannelse

7.3. O365

8. Oprydning

8.1. MInUddannelse

8.1.1. Liste 2 modtaget fra MU

8.1.1.1. Lokal (lærere) oprydning september

8.1.1.2. Bestille oplås af gl. år 1-30/9

8.1.1.3. Forældre modtager brev i eBoks i uge 41

8.1.2. UPV?

8.2. Lokal

8.2.1. O365

8.2.1.1. Afventer fuld A3 licens

8.3. Kommunal

8.3.1. O365

8.3.1.1. Tage kontakt til EasyIQ om listen med ord

8.3.1.2. Gennemgå teams og grupper

8.3.1.2.1. Alle public grupper gjort Private

8.3.1.3. Gennemføre søgning, Delve, OneDrive, Sharepoint

9. Principper og procedure

9.1. Slette

9.2. Dele

9.2.1. Inden for org.

9.2.2. udenfor for org.

9.3. Skjule

9.4. Arkivere

9.4.1. SBSYS

9.4.2. Aula Sikker Fildeling

9.5. Opstår og gemme

9.6. Hvor længe?

9.7. Hvem må oprette nye Teams?

10. MinUddannelse

10.1. Samtykker

10.1.1. Uge 43

10.2. Forældre roller

10.2.1. Ugenoter, stedmor.

10.3. Søge på følsomme ord

10.3.1. Skrive til MU

10.4. Modtage forældreskriv

10.5. Modtage CPR liste over forældre der rammes af ændret samtykke

11. Licens

11.1. Økonomi

11.1.1. Udspil fra Nick => forelægges GBA (Prg udvalg)

11.2. Antal medarbejdere

11.2.1. Oprydning

11.2.1.1. På alle skoler

11.2.1.1.1. Eksterne gøre til konsulenter

11.2.1.2. Vil ikke betale for decentrale

11.2.1.2.1. Fakturering

11.2.2. Fremtidig organisering

11.2.2.1. Hvor mange licenser har hver skole?

11.2.2.1.1. Plan til hver skole

11.2.3. Få listen på ca. 1900 medarbjed.

11.3. Afklaring med Nick

11.3.1. Statusmøder aug20

11.4. Møde med Atea om grundforståelse

12. "Sikkerhedspjece" 3 Elever

12.1. Behovet skal afklares

13. 2-faktor på O365

13.1. 1.7.2020

13.2. Udarbejde vejledninger

13.2.1. Nyhedsbrev uge 26

13.2.2. Status med vejledere og it-supp. aug/sept20

14. Opsætning

14.1. Analyse

14.1.1. Formøde med Atea Jesper Skov

14.2. GDPR compliance

14.2.1. Afklaring m. Nick/Sille

14.2.1.1. Aftale med Sille

14.2.1.1.1. Ledelsesnotat til GBA/NEH

14.2.2. Møde med Nick, Alex, Niels om O365-score

14.2.2.1. Proactive-workshop

14.2.2.1.1. 22/9

14.2.2.1.2. DLP

15. Kommunikation

15.1. Ugens tip

15.2. Hjemmeside

15.2.1. Afklare snitflader

15.2.1.1. Frederiksberg.dk

15.2.1.2. Læringsunivers

15.2.1.3. Fjernundervisnings hjemmesiden

15.3. Pjecer/plakater

15.4. Hvilket format til ledelse og medarbejdere?

15.5. Video til medarbejdere

16. Nyt Unilogin

16.1. STIL

16.1.1. Henvendelse til KL

16.2. Kommunal IdP

17. Sikkerhed på kommunale enheder

17.1. Nick

17.1.1. Møde i Q3 opfølgning

17.1.1.1. Intune

17.2. Forsikring

17.2.1. Kommunikation om opbevaring her inden sommerferien

17.2.1.1. Dialog med Jacob Glentrup og Atea

18. SBSYS

18.1. Fjernskrivebord

18.1.1. Nordens Plads

18.1.1.1. Status Torben/Pernille

18.1.1.1.1. Møde med Berit H

18.1.2. Duevej

18.1.3. Christianskolen

18.2. Sammenkobling til Aula

18.2.1. Afventer Berit H (arb gruppe)

18.2.1.1. Fokusgruppe Webinar 23.10.

18.3. Implementering på skoler 3.0

19. Databehandleraftaler

19.1. Årshjul

19.1.1. Tilsyn

19.1.1.1. Luise er på opgaven

19.1.2. Gennemgang

19.1.2.1. Luise er på opgaven

19.2. Indgå

19.2.1. Apple

19.2.1.1. Sille - Spar5 kommuner?

19.2.2. Bookbites

19.2.3. LIFE

19.2.4. JH Software

19.2.4.1. Evt. tage fat i STIL

19.2.4.2. Skrevet til JH ang. deres brug af UNI

19.2.5. Build A World

19.2.6. xxx

19.2.6.1. Opgave i Planner

19.3. Opflg på Privacy Shield (data i US) på DBA

19.3.1. Luise skaber et overblik

19.3.2. Opdatering på Skoletube

19.4. Indledende spørgeramme

19.4.1. Spurgte Luise/Sille