katolske kristendom.

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
katolske kristendom. af Mind Map: katolske kristendom.

1. Paven blev faktisk kirkens øverste leder allerede i starten af kristendommens historie. Der havde de kristne brug for en leder, fordi de var meget uenige om, hvordan Jesus' budskaber skulle forstås.

2. Hvad betød Jesuses buskab Da Jesus døde., var det apostlenes opgave at fortælle om, hvordan man skulle forstå Jesus' budskaber.

3. To vigtige emner. Som tiden gik fik kirken en meget tydelig plads i samfundet. Men der var særligt to emner, som truede med at splitte de kristne.

4. Regler for den raktgie tro. Uenigheden blandt de kristne skabte stor forvirring. Derfor blev det besluttet, at der skulle være nogle fælles regler

5. Ketterne bliv smidt ud. Trosbekendelserne fik store konsekvenser for den del af de kristne, som ikke ville følge kirkens nye regler. Dem kaldte man for kættere,

6. En pave kommer til. Regler eller ej, så var mange kristne stadig ikke enige om, hvordan man skulle forstå Jesus' budskaber.

7. .Munke og nonner, Nogle af de kristne valgte at fordybe sig i bøn. De rensede deres tanker ved kun at fokusere på Gud.

8. Munke og nonner.

9. Munk eller nonne. Ordet munk kommer af det græske ord monachos. Det betyder "en, der lever alene". Nonne kommer af det latinske ord nonna.

10. Et liv med Gud Munke og nonner har valgt klosterlivet, fordi de ønsker at vie hele deres liv til Gud. Deres tro er altså det vigtigste for dem.

11. De første munke De første munke var en gruppe kristne mænd, som omkring år 250 gik ud i ørkenen i Egypten

12. De første nonner Benedikt af Nursia havde en søster, der hed Scholastica. I 529 oprettede hun et nonnekloster. Klosteret var i begyndelsen kun for adelige kvinder. Det lå ikke langt fra det første munkekloster, som Benedikt selv lige havde grundlagt.

13. Livet i et kloster I munkeklostre er det en abbed, der bestemmer. I nonneklostre bestemmer abbedissen. De vigtigste regler i klostrene er lydighed, fattigdom og afholdenhed.

14. Munke og nonners opgaver Munke og nonner bruger ikke kun tiden på bøn og meditation

15. Grundlagt af Peter Katolikker mener, at den katolske kirke blev grundlagt af apostlen Peter, da han dannede den første kristne menighed i Rom.

16. Den katolske tro Katolikker tror ligesom andre kristne på, at mennesket er født syndigt.

17. Den katolske kirkes formål er at fortælle om Guds tilgivelse og menneskets frelse. Kirken ledes af paven,

18. På billeder ser man tit apostlen Peter med en nøgle i hånden. Det er nøglen til himlen. I Bibelen står der,

19. Den katolske kirke har syv sakramenter. Det er hellige handlinger.

20. Hun blev voltaget af gud.

21. Jeg ved ikke vor dan hun lige pluslig kunne få et barn når hun ikke har haft sex.

22. 2 februar: Marias renselse

22.1. 25. marts: Marias bebudelsesdag

22.1.1. 15. august: Marias legemlige optagelse til himlen

23. Et frygteligt uvejr med torden og lyn, der slog ned overalt! Sådan et vejr blev Martin Luther fanget i under en rejse

23.1. Matin luter.

24. Da uvaret kom bad han til gud om at være prest og det gjord han fordi at han trode at han skulle dø.

25. Kristendommen 1300-1660

25.1. Denne periode forandrede den kristne kirke for altid. Pludselig var der to paver på samme tid. Senere førte en strid om den kristne lære til en deling af kirken.

25.1.1. Der var altså nogle, der støttede kirken og paven i Rom. De blev kaldt katolikker. Og så var der dem, der støttede Luther. De blev kaldt protestanter. Flere nye kirkeretninger opstod i den følgende tid. Blandt andet lutheranerne, der er opkaldt efter Luther. Reformationen kom til Danmark i 1536

25.2. De to paver I 1309 flyttede pave Clemens 5. pavesædet til Avignon i Frankrig. Han var født i Frankrig, og den franske konge ville gerne have paven tættere på.

25.2.1. De to paver I 1309 flyttede pave Clemens 5. pavesædet til Avignon i Frankrig. Han var født i Frankrig, og den franske konge ville gerne have paven tættere på.