Oprørsmodellen

Oprørsmodellen

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Oprørsmodellen af Mind Map: Oprørsmodellen

1. Formål og begrundelse

1.1. Legitimisere "terror"

1.2. Religion

1.2.1. Islamister

1.2.2. Al-Qaeda

1.3. Politisk

1.3.1. Territorialt

1.3.2. Socialister

1.3.3. Politiske frihedskæmpere

1.3.4. Al-Qaeda

1.4. Hvornår er man terrorist/frihedskæmper?

1.5. Smelter sammen

2. Kontekst

2.1. Sammenhængen har stor betydning for om man er terrorist/frihedskæmper

2.2. Nelson Mandela blev betragtet som terrorist

2.3. Opfattelsen ændrer sig over tid afhængigt af sammenhængen

3. Metode

3.1. Frihedskæmper

3.1.1. Ingen skade på civilborgere

3.1.2. Retter deres mål mod militære mål

3.1.3. De danske frihedskæmpere skadede dog civile

3.2. Terrorist

3.2.1. Skade på civilborgere

4. Konventioner

4.1. Konventionerne skelner ikke klart

4.2. Uenigheder om hvem man mener er terrorister i dag

4.2.1. Usa har 46 og EU 29

4.3. FNs globalkonvention mod terrorisme prøver at definere

4.3.1. Flykapring