Farmakologi - de 7 mål - Holger

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Farmakologi - de 7 mål - Holger af Mind Map: Farmakologi - de 7 mål - Holger

1. Mål 1 - Eleven kan anvende viden om lovgivning, instrukser, vejledninger og lokale procedurer til at forklare social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetenceområde til selvstændigt at kunne varetage medicinhåndtering i gældende praksis, herunder delegering, videredelegering, ledelsens ansvar og akkreditering.

1.1. Tage ansvar for Holgers fulde medicinering

1.1.1. Finde de rette præparater til Holger

1.2. Lave en observation til ergo omkring min mistanke om synkebesvær

1.3. Arbejde ud fra serviceloven

1.3.1. Sørge for at de basale behov bliver opfyldt

1.4. Arbejde ud fra sundhedsloven

1.4.1. Sikre rette medicin indtag dagligt

1.4.2. Sikre at han bliver udredt for det nødvendige

2. Mål 2 - Eleven kan anvende viden om kvalitetssikring og utilsigtede hændelser (UTH) til selvstændigt og i det tværfaglige samarbejde at kunne fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering i praksis, herunder dokumentere, indrapportere samt følge op på embedslægetilsyn

2.1. Sikre mig at Holger for den rette træning, og opfordre ham til at bruge de øvelser i hans daglige forflytninger og ADL

2.2. Inddrage de rette tværfaglige instanser for en optimal rehabilitering

2.3. Sikre dagligt medicin indtag

2.3.1. Sikre det er den rette medicin

2.3.2. Sikre at Holger ikke indtager andet medicin end det der fremgår af FMK

2.4. Forebygge UTH

2.4.1. Forebygge fald

2.4.1.1. Vedlige holde træning

2.4.2. Sikre rette medicin indtag

2.4.2.1. Rette dosis

2.4.2.2. Rigtigt procedure

3. Mål 3 - Eleven kan anvende viden om anatomi og fysiologi til at forklare lægemidlers farmakokinetik, herunder absorption, distribution og elimination og farmakodynamik.

3.1. Informere Holger om hvad medicin gør ved ham

3.2. Kende til Holgers medicin

3.2.1. Absorption

3.2.2. Distribution

3.2.3. Elimination

3.2.4. Farmakodynamik

4. Mål 4 - Eleven kan anvende beregninger af medicin for at fremme patientsikkerheden og forebygge fejl ved medicinhåndtering.

4.1. Være opmærksom på dosis, evt ændringer

4.2. Hvis jeg var i tvivl, tjekke det enkelte præparat på pro medicin

4.3. Hvis jeg var i tvivl om beskrivelsen på pro medicin, rette henvendelse til lægen

4.4. Sikre mig at medicinen stemmer overens med den oplyste medicin i FMK

5. Mål 5 - Eleven kan anvende viden om almen og speciel farmakologi, herunder psykofarmaka til at observere virkninger og bivirkninger samt forklare kontraindikationer, interaktioner og dispenseringsformer inden for de mest almindelige hovedgrupper, herunder hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter.

5.1. Være opmærksom på Holgers medicin

5.1.1. Bivirkninger

5.1.2. Kontraindikationer

5.1.3. Interaktioner

5.1.4. Dispencering

5.1.5. Observere virkning af medicin

6. Mål 6 - Eleven kan anvende viden om sundhedspædagogiske metoder, redskaber og praksisformer, herunder vejledning, motivation, compliance og selvadministration i samarbejdet med borgere, patienter og pårørende i primær og sekundær sektor, herunder samarbejde med almen praksis til at øge kvaliteten og patientsikkerheden ved medicinhåndtering.

6.1. Sikre complaince

6.1.1. Holger skal vide hvorfor det er vigtigt at han tager sin medicin

6.1.2. Sætte små overskuelig mål, så vi kan sikre en stabil selvadmistration

6.1.3. Inddrage nødvendige former for medicinpædagogik

7. Mål 7 - Eleven kan anvende viden om hygiejne og risikofaktorer ved medicinhåndtering herunder arbejdsmiljøudvalgets opgave og arbejdsmiljøcertificering til at forebygge arbejdsskader i praksis.

7.1. Sikre de rette forhold for dosering

7.1.1. Bruge de rette elementer som handsker, rette medicin, sikre de rigtige datoer på medicin osv.