โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ af Mind Map: โครงสร้างระบบทางเดินปัสสาวะ

1. ไต (kidney)

2. . ท่อไต (ureter)

3. . กระเพาะปัสสาวะ (bladder)