Uurimistöö

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Uurimistöö af Mind Map: Uurimistöö

1. Alaliigid

1.1. Kvantitatiivsed uurimused

1.1.1. Kvalitatiivsed uurimused

2. Oskus

2.1. Allikate kasutamise oskus

2.1.1. Andmeanalüüsi oskus

2.1.1.1. Eneseväljendusoskus

2.1.1.1.1. Esinemisoskus avalikul kaitsmisel

3. Eesmärk

3.1. Õppida koostama ja esitlema uurimistööd

3.1.1. Õppida korrektsust ja arusaadavat vormistust

3.1.1.1. Avastada iseseisvalt midagi uut

4. Etapid

4.1. Teema valik

4.1.1. Uurimisprojekti kavandamine

4.1.1.1. Uurimise läbiviimine

4.1.1.1.1. Töö vormistamine

5. Teema valik

5.1. Teema peab huvitav olema

6. Pealkiri

6.1. Teema võimalikult täpne sõnastus