Uurimistöö

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Uurimistöö af Mind Map: Uurimistöö

1. Pane kirja võimalikud seosed uurimiseks valitud tegurite vahel

2. Sissejuhatus

2.1. Uurimistöö koostamise ja esitlemise oskus on üks Eesti riikliku õppekava nõudeid

3. Uurimused

3.1. Mingile probleemile vastuse leidmiseks

3.2. kogutakse andmeid

4. Eesmärk

4.1. Isiklik areng

4.2. Silmaringi laiendamine

4.3. Enda harimine

5. Arendustööd

5.1. Millegi valmis tegemine

6. Pealkiri

6.1. Pealkiri on teema võimalikult täpne sõnastus

7. Tausta loomine

7.1. Mõtle läbi oma varasemad tähelepanekud

7.2. Allikate leidmine ja läbitöötamine

7.2.1. Kirjandus

7.2.2. Ajakirjandus e. perioodika

7.2.3. Internet

7.2.4. Arhiivid

7.2.5. Varasemad uurimused

7.2.6. Ümbritsevad inimesed

8. Uurimisprojekti etapid

8.1. Teema valik

8.2. Uurimisprojekti kavandamine

8.3. Uurimise läbiviimine

8.4. Töö vormistamine

8.5. Retsenseerimine

8.6. Kaitsmine

9. Kvantitatiivsed meetodid

9.1. Kvantitatiivne meetod sobib hästi nende teemade puhul, kus eesmärk on üldistada olukordi, hoiakuid või käitumismustreid.