Uurimistöö

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Uurimistöö af Mind Map: Uurimistöö

1. Ülevaated

1.1. üldistab senisaavutatu

1.2. esitab edasised uurimissuunad

2. Uurimuste alaliike

2.1. kvantitatiivsed

2.2. kvalitatiivsed

3. Uurimustele kogutakse andmeid

3.1. inimeselt

3.2. looduses

3.3. andmebaasidest

3.4. laboratooriumis

4. Uurimistöö eesmärk on isiklik areng ja valmistumine õpingute jätkamiseks

5. Esmalt tuleb teha sissejuhatus

6. Uurimistöö keskendub mingile probleemile

7. Arendustöö

7.1. millegi valmis tegemine

7.2. töö kirjalik vormistus järgib uurimistööde üldist struktuuri

8. Uurumisprojekti etapid

8.1. teema valik

8.2. uurimisprojekti kavandamine

8.3. uurimise läbiviimine

8.4. töö vormistamine

8.5. retsenseerimine

8.6. kaitsmine

9. Teema valik

9.1. peab tegijat huvitama

10. Pealkiri

10.1. on teema võimalikult täpne sõnastus

10.2. hõlmab kogu sisu, kuid pole liiga lai

11. Tausta loomine

11.1. mõtle läbi oma varasemad tähelepanekud

12. Eesmärgi sõnastamine

12.1. näitab, kuhu tööga tahetakse välja minna

12.2. peab olema vastavuses pealkirjaga

12.3. on suunatud tulemusele mitte protsessile

13. Hüpotees

13.1. võrdlushüpotees

13.2. seosehüpotees

14. Andmete kogumine

14.1. eesmärgiks on testida püsititatud hüpoteesi ja vastata uurimisküsimustele

15. Metoodika

15.1. andmekogumismeetodid

15.2. andmetöötlusmeetodid

15.3. interpreteerimismeetodid

16. Vaatlus

16.1. loodusvaatlused

16.2. inimvaatlused