Structural Inequality Overview

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Structural Inequality Overview af Mind Map: Structural Inequality Overview

1. Person

1.1. Body

1.1.1. Foucault

1.1.2. Goffman

1.1.3. Davis in Total Institutions

1.2. Mind/Spirit

1.2.1. Foucault

1.2.2. Goffman

1.2.3. Total Institutions

1.2.4. Freire

1.2.5. Sen-Identity & Violence

1.2.6. Skinner

1.3. Circumstance

1.3.1. Sen (both books)

1.3.2. Giroux (both books)

1.3.3. Foucalt

1.3.4. Total Institutions

1.3.5. Freire

1.3.6. Skinner

2. Society

2.1. Structure/Organization

2.1.1. Rousseau

2.1.2. Skinner

2.1.3. Sen-Inequality Reexamined

2.1.4. Foucault

2.1.5. Illich-Deschooling Society

2.1.6. Freire

2.2. Law/Politics

2.2.1. Rousseau

2.2.2. Obama

2.2.3. Skinner

2.2.4. Giroux-Stormy Weather

2.2.5. Freire

2.3. Revolution/Change

2.3.1. Freire

2.3.2. Illich (both books)

2.3.3. Giroux (both books)

2.3.4. Foucault

2.3.5. Obama

3. Equality

3.1. Goods

3.1.1. Sen-Inequality Reexamined

3.1.2. Giroux-Stormy Weather

3.1.3. Skinner

3.1.4. Rousseau

3.2. Circumstances

3.2.1. Freire

3.2.2. Illich-Tools for Conviviality

3.2.3. Foucault

3.2.4. Rousseau

3.2.5. Obama

3.2.6. Giroux (both books)

3.2.7. Sen (both books)

3.2.8. Skinner

3.2.9. Goffman

3.2.10. Total Institutions

3.3. Opportunities

3.3.1. Sen (both books)

3.3.2. Illich (both books)

3.3.3. Skinner

3.3.4. Freire

3.3.5. Giroux (both books)

3.3.6. Rousseau

3.3.7. Obama