Vi kan kende en fugl på?

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vi kan kende en fugl på? af Mind Map: Vi kan kende en fugl på?

1. ha-len

2. næb-bet

3. vin-ger-ne

4. den kan fly-ve

5. fje-re-ne

6. ly-den

7. klø-er-ne

8. fød-der-ne

9. far-ven