Ekstra ressourcer

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Ekstra ressourcer af Mind Map: Ekstra ressourcer

1. Digital portefolio

2. Læseprofil

2.1. Struktureret indsats omkring faglig læsning

3. Coaching

4. Inklusion

5. Digital forandringsledelse

5.1. Udfordre den pædagogiske praksis

5.2. Didaktisk eksperimentarium

5.3. Sikre samarbejde på tværs

6. BYOD

6.1. Satsning på digitale lærermidler

7. Cooperative Learing

8. Teamsaarbejde

8.1. Aktionslæring

8.2. Organisering af den professionelle kompetenceudvikling

9. Globalt perspektiv

10. Indsats omkring de skoletrætte

10.1. Virksomheder og erhversliv

10.2. Mentorordning

11. Læringsmiljø

12. Fleksibelt skema

12.1. Styringsværktøj

12.2. Undervisningsdifferentiering

12.3. Holddannelser

12.4. Værkstedsundervisning

13. NAO Robotteknologi

14. Obligatoriske valgfag

14.1. Idræt

14.2. Praktisk musisk

14.3. Medier

14.4. Hjemkundskab

14.5. Kreativ

14.6. Innovation

14.7. Skolen i skoven

15. Klasserumsledelse

15.1. Klassens Tid

15.2. retorisk feedback i lærerteamet

15.3. Ressourcepersoner