Magnetisme

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Magnetisme af Mind Map: Magnetisme

1. Magnet

1.1. Nord- og sydpol

1.1.1. Nord- og syd tiltrækker hinanden, men to ens poler frastøder hinanden

1.2. Magnetfelt

1.2.1. klik på pilen

1.3. Kan tiltrække og frastøde

1.4. Magnetjernsten

1.5. Magneten er stærkest ved polerne

1.6. Nikkel, jern og kobolt tiltrækker en magnet

2. Jordens magnetfelt

2.1. Magnetens nordpol vender mod den geografiske sydpol og omvendt

3. Magnetisering og afmagnetisering

3.1. Man kan magnetisere ved at styge en magnet over et metal. Man kan også vikle en ledning med strøm i rundt om metallet

3.2. Man kan afmagnetisere ting, enten ved hårde slag, kraftige slag eller putte den ind i en spole med vekselspænding

4. Elektromagnetisme

4.1. Blev opdaget af H.C Ørsted i 1820

4.2. En jernkerne med en ledning med strøm omkring danner en magnet

4.3. Spole

4.4. Elektromagnet

4.4.1. Elektromagneten er kun magnetisk hvis der er strøm i ledningen

4.4.1.1. Jo højere strøm, jo kraftigere er magneten

4.4.1.2. Magneten bliver kraftigere jo flere vindinger der er på ledningen

5. Induktion

5.1. Når man tager en Magnet ind og ud af en spole, så der dannes en strøm

5.2. Der dannes større strøm jo flere vindinger der er på spolen, og jo kraftigere magneten er. Jo højere hastighed man tager magneten ind og ud, jo kraftigere strøm dannes der også

6. Strøm

6.1. Jævnstrøm

6.1.1. Strømmen løber altid i samme retning

6.1.2. De fleste elektroniske ting bruger jævnstrøm

6.1.3. Hertz(hz) = perioder pr sekund. f.eks. 50 perioder på et sekund er 50hz

6.2. Vekselstrøm

6.2.1. Ampere - antal elektroner i bevægelse

6.2.2. det er vekselstrøm der kommer ud af stikkontakten

6.2.3. I én periode vokser strømmen fra nul til en positiv maksimalværdi, falder herefter til nul, falder så til en negativ minimalværdi og vokser herefter tilbage til nul.

7. Transformation

7.1. Transport af strøm

7.1.1. Transformer

7.2. En transformer kan lave om på spændingen. Enten op eller ned

7.2.1. Bruges til at sende strøm og lange afstande

7.2.2. Bruges til at lave om på spændingen så den passer til det man skal bruge det till