Biologi 9. klasse - frem til uge 46

Track and organize your meetings within your company

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Biologi 9. klasse - frem til uge 46 af Mind Map: Biologi 9. klasse - frem til uge 46

1. Det arktiske Hav

1.1. Læringsmål

1.1.1. - Gør rede for, hvordan Det Arktiske Hav adskiller sig fra havet omkring Danmark.

1.1.2. - Forklare, hvordan spækhuggeren med sin kropsbygning og jagtadfærd nu har bedre livsbetingelser i Det Arktiske Hav, og hvad det betyder for andre organismer i fødenettet.

1.1.3. - Forklare, hvordan klimaændringer påvirker Det Arktiske Hav, og hvilken betydning det får for vandloppen og resten af fødenettet.

1.1.4. - Give eksempler på, hvad forskning i økosystemet i Det Arktiske Hav kan betyde fx for fiskeriet i Grønland.

1.2. Succeskriterier

1.2.1. Når eleven med egne ord kan forklare, hvordan Det Arktiske Hav adskiller sig fra havet omkring Danmark.

1.2.2. Når eleven kan give tre eksempler på, hvordan Spækhuggeren har bedre livsbetingelser i Det Arktiske Hav.

1.2.3. Når eleven kan bruge figur 1 (fødenet) og indtegne betydningen for mikroorganismerne i fødenettet.

1.2.4. Når eleven kan berette om, hvad undersøgelser i Det Artiske Hav betyder for fiskeriet i Grønland

1.2.5. Når eleven kan forklare, hvorfor fiskeriet i Grønland har så afgørende en betydning for landet.

2. Organisationsformer og didaktiske overvejelser

2.1. - Eleverne arbejder målrettet med de opstillede læringsmål og succeskriterier samt de tilhørende evalueringsark for metoden som selvevaluerende.

2.1.1. Der arbejdes ligeledes med feed back modellen;

2.1.1.1. Feed Up - Hvor skal jeg hen? Hvad er det jeg skal lære? (Læringsmålene)

2.1.1.2. Feed Back - Hvor er jeg ligenu i min læreproces - hvad ved jeg i forvejen om emnet?

2.1.1.3. Feed Forward - Hvad er mit næste skridt? Hvad skal jeg bruge min nye viden til og hvordan kan jeg bruge den fremadrettet?

2.2. - Vi arbejder med bevægelse i undervisningen i form af Xplore2learn løb som evaluering og supplering til den selvevaluerende elev, hvor eleverne er med til at udarbejde spørgsmål i programmet. Quiz og byt bruges også fortsat afslutningsvist i undervisningen.

2.3. - Vi arbejder med IT i form af Ipad, hvor eleverne skal arbejde med deres præsentationer i Prezi og Mindmeister.

2.4. Der arbejdes med Biologifaget.dk, hvor der er supplerende tekster som videolinks, statestikker, links til undersøgelser mv.

2.5. - Eleverne arbejder i teams og individuelt - der begrænses så vidt mulig fælles undervisning fra læreren.

3. Mikroorganismer fra Ikkasøjlerne

3.1. Læringsmål

3.1.1. - Bruge viden om mikroorganismer til at forklare, hvorfor man netop finder bakterier i Ikkasøjlernes ekstreme miljø

3.1.2. - Give eksempler på, hvordan de geologiske forhold ved fjorden og de kemiske forhold i søjlerne er afgørende for, at den biologiske mangfoldighed er så forskellig inden i og uden på søjlerne

3.1.3. - Give eksempler på, hvordan enzymer fra bakterier fra Ikkasøjlerne kan blive anvendt i industrien

3.1.4. - Give eksempler på, hvordan forskningen i ikkasøjlerne kan få betydning i vores dagligdag

3.2. Succeskriterier

3.2.1. - Når eleven kan forklare, hvad en mikroorganisme er.

3.2.2. - Når eleven kan berette om, hvorfor man kan finde mikroorganismer i Ikkasøjlerne.

3.2.3. Når eleven kan forklare, hvordan mikroorganismer ellers ville reagerer ved ekstreme forhold som fx. kulde.

3.2.4. Når eleven kan forklare om de geologiske forhold ved fjorden

3.2.5. Når eleven kan berette om, hvordan de kemiske forhold kan have en afgørende betydning for den biologiske mangfoldighed - inden i søjlerne og udenpå søjlerne.

3.2.6. Når eleven kan give min. 3 eksempler på, hvordan enzymer fra bakterier fra Ikkasøjlerne kan blive brugt i industrien.

3.2.7. Når eleven kan give min. 2 eksempler på, hvilken betydning forskningen i Ikkasøjlerne kan få i vores hverdag.