TRYKTE REKLAMER

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
TRYKTE REKLAMER af Mind Map: TRYKTE REKLAMER

1. Præsentation

1.1. 1. Hvad reklameres der for?

1.2. 2. Hvornår er reklamen fra?

1.3. 3. Hvor har du fundet reklamen?

2. Genre

2.1. 1. Hvorfor ved du at det er en trykt reklame?

2.2. 2. Er reklamen kommerciel eller ikke kommerciel?

2.3. 3. Er reklamen saglig eller fiktiv?

3. kommunikation

3.1. 1. Afsender

3.1.1. Hvilket firma?

3.1.2. Hvilket produkt?

3.1.3. Hvilket medie?

3.2. 2. Modtager

3.2.1. Primærmålgruppe

3.2.1.1. Alder

3.2.1.2. Køn

3.2.1.3. Social placering

3.2.1.4. interesser

3.2.1.5. holdninger og livsstil

3.2.2. Sekundær målgruppe

3.3. 3. brugsværdi

3.3.1. konkret virkning

3.3.2. Følgevirkning

3.4. 4. fokus på produkt eller behov

4. Historien

4.1. 1. Giv et kort resume af historien

4.1.1. Personerne

4.1.2. Beskriv sted/miljø

4.1.3. Rekvisitter og symboler

4.1.4. Intertekstualitet

5. Billedsprog

5.1. 1. Motivet

5.1.1. Hvilke dele består reklamen af?

5.1.1.1. billeder

5.1.1.2. Tekst

5.1.1.3. Logo

5.1.1.4. Overskrift

5.1.2. Blikfang

5.1.3. Hvordan vandrer øjnene rundt på reklamen?

5.2. 2. Komposition

5.2.1. Dybdevirkning

5.2.1.1. Perspektivlinjer

5.2.1.2. For- mellem- og baggrund

5.2.2. Synsvinkel

5.2.2.1. Fugl

5.2.2.2. Frø

5.2.2.3. Normal

5.2.3. Linjer i billedet

5.2.3.1. Diagonale linjer

5.2.3.2. Lodrette og vandrette linjer

5.2.3.3. Det gyldne snit

5.2.3.4. Symmetri

5.2.3.5. Trekant på spidsen= Uro

5.2.3.6. Trekant på spidsen= ro

5.2.4. Billedbeskæring

5.2.4.1. Ultranær

5.2.4.2. Nær

5.2.4.3. Halvnær

5.2.4.4. Halvtotal

5.2.4.5. Total

5.2.4.6. Supertotal

5.3. 3.Symbolik

5.4. 4. Farver

5.4.1. Farvesymbolik

5.4.2. Komplementærfarver

6. Teksten

6.1. 1. Funktion

6.1.1. Supplerer teksten billederne?

6.1.2. Giver teksten en ny forståelse af reklamen?

6.1.3. Overrasker teksten os?

6.1.4. Er der sammenhæng mellem tekst og billeder?

6.2. 2. Udseende

6.2.1. Typografi

6.2.2. Betyder tekstens opsætning og udseende noget for vores opfattelse af varen?

6.3. 3. Tekstmængde

6.4. 4. Sproglige virkemidler

6.4.1. Billedsprog

6.4.2. Vendinger og ordsprog

6.4.3. Slogans

6.4.4. Videnskabeligt sprog

6.4.5. Overtalende sprog

6.4.6. Informativt sprog

6.4.7. Venskabeligt sprog

7. Værdier

7.1. 1. Kønsroller

7.2. 2. Livssyn og livsstil

8. Reklamekneb

8.1. 1. Hvilke kneb er bedst at bruge i forhold til denne målgruppe?

8.1.1. Ekspertkneb

8.1.2. Idolkneb

8.1.3. Udbredelseskneb

8.1.4. Seksualiseringskneb

8.1.5. Visualiseringskneb

8.1.6. Humorkneb

8.1.7. Imageskabendekneb

8.1.8. Genkendelighedskneb

9. Konklusion og vurdering

9.1. 1.Vurdering af reklamen

9.1.1. Hvad er budskabet og hvad vil de egentlig sælge os?

9.1.2. Hvilke Virkemidler er det reklamen bruger til at overtale os til at købe produktet?

9.1.3. Vurder reklamen. Synes du det formår at sælge deres vare til målgruppen?

9.2. 2. Konklusion

9.3. 3. hvordan virker reklamen på dig?

10. Perspektivering

10.1. 1. Kender du andre reklamer du kan sammenligne med?

10.2. 2. Har du set film, læst bøger eller hørt historier som du kan sammenligne med?

10.3. 3. Kan du sammenligne med noget fra dit eget liv?