Børnebidrag

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Børnebidrag af Mind Map: Børnebidrag

1. Er borger mellem 18-29 år? (LAS § 23 stk. 3-4)

1.1. Dokumenteret bidragspligt

1.2. Der hvor barnet/børnene ikke bor hos ansøger

1.3. Tillægget = normal børnebidrag

1.4. Tillæg udbetales til borger, hvis der ikke er udlæg til den anden forælder via Udb.DK

1.5. Der må maks udbetales hvad der svarer til forsørgertaksten på 14.203 kr. (2014-taksten)

2. Er borger over 30 år (LAS § 96a)

2.1. Målgruppen - Hvis borger har 1 eller 2 børn, og børnene ikke bor på adressen - Hvis det er nyt udlæg af børnebidrag, gammel gæld må ikke kræves tilbagebetalt.

2.2. Ikke målgruppen - Hvis der er 3 børn eller flere børn - Hvis der er hjemmeboende børn - Hvis der er fogedsag om udsættelse af lejlighed/konstateret huslejerestance - Hvis barnet er anbragt uden for hjemmet

3. Praktisk (afgørelse samt kontakt til Udbetaling Danmark)

3.1. Ring til Udb.DK på 70128075 for afklaring af, om der er nyt udlæg. Gammel gæld beskæftiger vi os ikke med.

3.2. Er der nyt udlæg og reglerne i øvrigt er opfyldt, træffes afgørelse (brev til borger i EDH).

3.3. Send mail til Udb.DK om afgørelse (mailskabelon ligger på H-drevet).

3.4. Udb.DK sender mail retur med bekræftelse af aftale om udlæg, som tilknyttes borgers sag.

4. Fællesregler

4.1. Vær opmærksom på børnebidrag, hvis borger har barn/børn, som ikke bor hos borger.

4.2. Børnene skal opholde sig i EU. OBS! Særregler for Grønland, da Grønland ikke er medlem af EU.

4.3. Trækket skal ligge første gang i den første fulde måned, der udbetales for. Udb.DK sørger for, at trækket iværksættes.