Самостійні частини мови

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Самостійні частини мови af Mind Map: Самостійні частини мови

1. Іменник

2. Прикметник

3. Числівник

4. Займенник

5. Дієслово

6. Прислівник