Tilbagebetaling (TB)

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Tilbagebetaling (TB) af Mind Map: Tilbagebetaling (TB)

1. Engangshjælp

1.1. Kan ikke kræves tilbagebetalt, kun ved svig

2. Når borger er omfattet af en sanktion fra A-kassen

2.1. Husk at der er forskel på karantæne og en sanktion.

2.2. Karantæne når borger ikke har givet de nødvendige oplysninger til A-kassen, som har betydning for udbetaling af dagpenge og deraf sanktion (fx ferie og arbejde) = Afgørelse om TB jf. § 93.2.

2.3. Sanktion fra A-kasse på XXX timer = TB jf. 91.4

2.4. Karantæne fra A-kassen grundet selvforskyldt ledighed = IKKE TB (der træffes afgørelse om selvforskyldt ledighed jf. sanktionsreglerne

3. Hvordan gør I i praksis?

3.1. Afgørelse træffes med beskrivelse og vurdering

3.2. Borger SKAL ALTID orienteres om, at hjælpen er mod TB, inden der udbetales. Giv gerne frist i afgørelsen om, at borger skal vende tilbage inden en given dato og tilkendegive, om borger vil have hjælp mod TB. Ellers partshør mundtligt og noter dette.

3.3. Anfør start og slutdato i Aktiv

3.4. Perioden mod TB regnes i måneder og dage - det er hvad der skrives i afgørelsen til borger. INGEN SLUTDATO.

3.5. Send mail til jobcentret om, at ydelsen er mod TB i antal måneder og dage. Der skal IKKE sendes en mail hvis ydelsen er mod TB p.a. en sanktion fra A-kassen.

3.6. Send kravet ind

4. Uforsvarlig økonomi § 93.1

4.1. Der hvor borger har brugt mange penge op til ansøgning, og hvor borger snart står uden forsørgelsesgrundlag.

5. I løbet af kortere tid § 93.1.4

5.1. Fx. der hvor borger får udbetalt en børneopsparing om 2 måneder. Eller borger ved, at borger får udbetalt en arv d. XX.XX.XX. Eller borger har solgt sit hus og venter på pengene. DER SKAL VÆRE EN KONKRET DATO!

5.2. Det kan også være der hvor borger har et sommerhus ved siden af sin helårsbolig, og hvor vi stiller krav om, at de skal realisere deres formue. Vi udbetaler mod TB i 3 måneder, hvis borger sætter sommerhuset til salg (skal dokumenteres).

5.3. Hvis borger går fra SU til en løn der er højere, eller der hvor borger dimitterer og går fra SU til dagpenge (fra lav indtægt til høj indtægt hvormed borger kan tilbagebetale i løbet af kortere tid).