Mellemkommunal refusion Retssikkerhedsloven § 9- fysisk og faktisk ophold

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Mellemkommunal refusion Retssikkerhedsloven § 9- fysisk og faktisk ophold af Mind Map: Mellemkommunal refusion Retssikkerhedsloven § 9-  fysisk og faktisk ophold

1. Kommer fra en privat adresse i anden kommune og bor på gaden hos os, eller flytter til Københavns Kommune Ukendt.

1.1. Brug sprørgeguiden

1.2. Beskriv og vurder om borger har fysisk og faktisk ophold hos os, hvis ja = udbetal, hvis nej = afslag.

1.3. Der kan ikke søges om mellemkommunal refusion her

2. Kommer fra privat adresse eller § 107-110 institution i anden kommune og flytter ind på § 107-110 institution hos os

2.1. Hvis borger har ret til hjælp, udbetal

2.2. Anmod om mellemkommunal refusion

3. Defination af opholdssteder, hvor der kan søges om mellemkommunal refusion

3.1. § 107-110 institutionerne i Serviceloven (krisecentre, herberger, opholdssteder) kortere eller længerevarende ophold for borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

3.2. Institutioner under sygehusvæsenet (typisk psykiatriske afdelinger)

3.3. Institutioner under Kriminalforsorgen (fx. pensionerne)

3.4. Bolig/boligformer der kan sidestilles med ovenstående (fx. KRISS Danmark)

3.5. TIPS, Google adressen for afklaring eller ring til institution. I KAN OGSÅ SPØRGE BRIAN NIELSEN NÅR I HAR FORSØGT AT FÅ EN AFKLARING. Send hellere en anmodning for meget!

4. Hvordan gør I i praksis, hvis der skal søges om mellemkommunal refusion?

4.1. Brug blanket SG 360 i blanketsystemet

4.2. Punkt 3B må ikke udfyldes

4.3. Blanketten sendes afsted digitalt

4.4. Kopi til Brian Nielsen for videre behandling

4.5. Opret advis 712