Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
LYRIK af Mind Map: LYRIK

1. Perspektivering

1.1. 1. Minder digtet digtet om andet du har læst/set?

1.2. 2. Kan du genkende emnet/problematikken?

2. Din vurdering

2.1. 1. Hvad var dit første indtryk af digtet?

2.2. 2. Hvad er din vurdering af teksten?

2.3. 3. Hvad synes du om digtet/emnet?

3. Budskab

3.1. 1.Hvad er digtets mening/ hvad vil forfatteren med digtet

3.1.1. Saml alle trådene i analysen

3.1.1.1. 1.Hvad vil forfatteren fortælle?

3.1.1.2. 2. Hvilken mening/holdning har forfatteren til emnet?

3.1.1.3. 3. Hvad betyder de forskellige elementer i analysen for hvordan du tolker, hvad forfatteren mener med digtet?

4. Tema

4.1. 1. Hvad handler digtet egentlig om

4.1.1. Hvilket emne tager digtet op?

4.1.2. Er der en konflikt?

4.1.3. Er der en problematisk der bliver taget op?

4.2. Hvordan tolker du digtet?

4.2.1. Find små hints i digtet, mellem linjerne, som kan lede dig til at finde ud af hvad digtet handler om

5. Sproget

5.1. 1. Sproglig stil

5.1.1. Digteren har sin egen stil som har betyding for hvordan vi opfatter indholdet i digtet

5.1.1.1. Beskriv stilen

5.1.1.1.1. Hvad betyder ordvalget for digtets stil?

5.1.1.1.2. Højtideligt?

5.1.1.1.3. Sagligt?

5.1.1.1.4. Humoristisk?

5.1.1.1.5. Talesprogsnært?

5.1.1.1.6. Satirisk?

5.1.1.1.7. Sanseligt?

5.2. 2. Billedsprog

5.2.1. Billeder som skal forståes i overført betydning samt gøre digtet sanseligt. "Forfatteren maler med ord"

5.2.1.1. Metafor

5.2.1.1.1. EKS: Hun har en forfatter i maven

5.2.1.2. Besjæling

5.2.1.2.1. Solen gik en tur over himlen

5.2.1.3. Sammenligning

5.2.1.3.1. Bølgerne er høje som et seksetagers hus

5.2.1.4. Symboler

5.2.1.4.1. Hestesko, kors, hjerte osv

5.2.1.5. Personificering

5.2.1.5.1. Døden lusker rundt i gaderne

5.2.1.6. Metonymi

5.2.1.6.1. Jakkesættene gik over vejen

5.2.1.7. Modsætninger

5.2.1.7.1. sort - hvid, nat - dag

6. Sted - Til - Miljø

6.1. 1.Sted

6.1.1. Får vi noget at vide om et fysisk sted eller en tilstand?

6.2. 2. Tid

6.2.1. Er det muligt at sige, hvor lang tid handlingen strækker sig over?

6.2.2. Er der nogen "tidsmakører" som fortæller hvilken tid handlingen udspiller sig i?

6.3. 3. Miljø

6.3.1. Hvad får vi at vide om miljøet (læs mellem linjerne)

6.3.1.1. Skaber beskrivelsen af miljøet en bestemt stemning?

6.3.1.2. Fortæller miljøbeskrivelsen noget særligt om personen?

7. Personbeskrivelse

7.1. 1. Kan vi beskrive "jeg'et"?

7.2. 2. Hvilke følelser giver personen udtryk for?

7.3. 3. Fortæller personen om et problem eller en oplevelse?

7.4. 4. Hvilket forhold har digtet til "den anden person" og/eller til "omverdenen"?

8. Synsvinkel

8.1. 1. Er der en fortæller i digtet?

8.1.1. 1.person ental eller flertal

8.1.1.1. Jeg eller vi

8.1.2. 2.person ental eller flertal

8.1.2.1. Du eller I

8.1.3. 3.person ental eller flertal

8.1.3.1. Han, hun eller de

8.2. 2. Er det kun en sansning/stemning?

9. Komposition

9.1. Ydre komposition

9.1.1. 1. Hvordan er digtet sat op?

9.1.1.1. Strofer

9.1.1.2. Vers

9.1.1.3. Rim

9.1.1.3.1. Parrim

9.1.1.3.2. Klamrim

9.1.1.3.3. Krydsrim

9.1.1.3.4. Bogstavrim

9.1.1.4. Tegnsætning

9.1.1.5. Store/små bogstaver

9.1.1.6. Er der brugt en bestemt ordklasse fx. tillægsord, udsagnsord osv.

9.1.1.7. Minder digtets form dig om noget?

9.2. Indre komposition

9.2.1. 1. Er der en tydelig handling?

9.2.1.1. 1.Beskriv handlingen

9.2.1.2. 2. er handlingen kronologisk eller er der flashbacks?

9.2.2. 2. Er det et stemningsdigt?

9.2.2.1. 1. Beskriv stemningen

9.2.2.2. 2. Er der ændringen i stemningen undervejs i digtet?

9.2.3. 3. Er strofeinddelingen naturlig ift. indholdet i digtet?

10. Præsentation

10.1. 1.Forfatter

10.1.1. Hvad ved du om forfatteren?

10.2. 2. Titel

10.3. 3. Årstal

10.4. 4. Evt. digtsamling/album

11. Genre

11.1. Episk

11.1.1. Digtet skildrer et handlingsforløb

11.2. Lyrisk

11.2.1. Digtet skildrer stemninger/følelser

11.3. Knækprosa

11.3.1. Digtet har brudte linjer. Virker som en noveller som er klippet i stykker.