kolonier og slavere

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
kolonier og slavere af Mind Map: kolonier og slavere

1. Guldkysten

1.1. Danmark oprettede i 1658 en koloni på Guldkysten i Afrika. Derfra kunne man sende guld og elfenben til Danmark, og kolonien blev storleverandør af slaver til Caribien.

1.1.1. grundlæggelsen

1.1.1.1. Da danskerne ankom til Guldkysten i midten af 1600-tallet, var området allerede i intens konkurrence blandt de europæiske kolonimagter. For at få fodfæste, indtog man det svenske fort Carolusborg i 1658, men mistede magten over det allerede året efter til nederlænderne. Den danske koloni blev dog snart genoprettet, da man fik tilladelserne til at byggede forterne Christiansborg og Frederiksborg i kongerigerne Accra og Fetu.

1.1.2. De tidlige år

1.1.2.1. I de første år var koloniens første prioitet indkøb af guld, men i slutningen af 1600-tallet blev dens vigtigste opgave at levere slaver til Dansk Vestindien. Man havde dog kun begrænset succes, da der blev sendt for få skibe af sted fra Danmark. Kolonien var fattig, og i perioder overlevede den kun ved at handle med udenlandske skibe. Alligevel lykkedes det lidt efter lidt at udvide dens territorium med nye handelsstationer og forter.

1.1.3. lokalbefolkning

1.1.3.1. Danskerne stod svagt på Guldkysten rent forsvarsæsigt og måtte indgå alliancer med afrikanerne for at undgå at blive fordrevet af stærkere kolonimagter. De afrikanske konger var ret så interesserede i europæiske våben og luksusartikler, og de ønskede så meget konkurrence som muligt, så priserne kunne presses helt i bund.

2. danske kolonier

2.1. Danmark havde mellemstor kolonimagt fra år 1920 til 300 talet. danmark havde fx. kolonier i indien og i sydafrika.

2.1.1. Kolonisering

2.1.1.1. De europæiske landes kolonisering af resten af verden begyndte ved genopdagelsen i Amerika i 1492 og fundet af søvejen til Indien i 1498. Især Spanien, Portugal, Storbritannien, Frankrig og Holland blev magtfulde og rige ved at kolonisere sendte mange ting til andre lande.

2.1.2. Andre kolonier

2.1.2.1. Danmark har gennem historien haft mange andre besiddelser, som også kan betragtes som kolonier. Grønland, Færøerne, Island, Norge og dele af Estland. Man Danmark har ikke alle "kolonierne" i den tid idag.

2.1.3. guldkysten

2.1.3.1. Danmark sendte også en ekspedition til Afrika, hvor man i 1658 oprettede en koloni ved Guldkysten, der i dag er staten Ghana. Hovedformålet med kolonien var at sende afrikanske slaver tilbage til Danmark, og da slavehandel blev afskaffet i Danmark, mistede kolonien en del af sin betydning. I 1850 blev den solgt til England.

3. ophævelse af slave handel

3.1. I 1792 besluttede man i Danmark at forbyde slavehandelen fra 1803. Slavehandelen havde indtil da forsynet De Dansk Vestindiske Øer med slaver til plantagedrift. Danmark var den første europæiske slavehandelsnation, som forbød handelen.

3.1.1. slavehandel

3.1.1.1. Slavehandelen var en del af det, man i dag kalder trekantshandelen. Slaverne blev sejlet fra Afrikas Vestkyst til Vestindien for at arbejde på blandt andet sukkerplantager.På skibene var forholdene for slaverne rædselsfulde, og mange døde af sygdomme og fejlernæring. Til sidst blev sukkermassen fra plantagerne sejlet til København og her forarbejdet til sukker.

3.1.2. Forbudet

3.1.2.1. I 1792 kom logforeslaget om handlen med slaverne fra Afrika”, som der blev vedtaget i 1803. Ved udgangen af året 1803 forbød alle danskere at handle med slaver. Der var altså en periode på elleve år, inden forbudet trådte i kraft,i de år var formålet var at hente så mange slaver som muligt til Vestindien i løbet af de ti år, så der ville være nok til opretholdelsen af en fortsat koloni med plantager.

4. indlednig

4.1. slaveri

4.1.1. Slaverne kom for det meste fra Afrika, de blev send med skibe til de lande de skulle til. Der er stadig slaver rundt i verden, men der er ikke lige så mange som i 1600-tallet.

4.2. kolonier

4.2.1. kolonier er steder rundt i verden hvor andre lande har en koloni hvor de kan plante ting, som frugt man ikke kan plante hjemme i det land man bor i