Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Regnskoven af Mind Map: Regnskoven

1. Befolkningstilvækst

1.1. Flere mennesker skal have mad

1.1.1. Kræver større landbrugsarealer

2. Klimaændringer

2.1. Stor fordampning

2.1.1. Stor fordampning øger skydannelse

2.1.1.1. Følger øget nedbør

2.1.1.1.1. Meget nedbør bruges til gendannelse af nye skyer (internt nedbørssystem)

2.2. Temperaturstigning

2.2.1. Atmosfærens øgede indhold af CO2

2.2.1.1. Øget CO2 indhold ændre artssammensætningen

2.2.1.1.1. Flere områder bliver tørre, betyder flere træer dør.

2.2.2. De følsomme arter uddør når klimaet ændre sig hurtigt

2.2.2.1. De kan ikke nå at tilpasse sig, når temperaturen forandres så hurtigt

2.2.2.1.1. Nogle forudser at Amazonas vil kollapse i det 21. århundrede

2.3. Tilbagekastning af solstråler

2.3.1. Jo større regnskov, jo større absobering af solens energi ved overfladen

2.3.1.1. Derfor virker regnskoven opvarmende

3. Træfældning

3.1. Fattigdom

3.1.1. Fælder for at kunne dyrke mad

3.1.1.1. Jorden bliver hurtigt udpint, derfor hurtigt nyt stykke jord de må fælde frit

3.1.2. Fælder også for at få byggematerialer

3.2. Skovhugst

3.2.1. De fælder træerne for at lave det til tømmer

3.2.1.1. 50-90% er illegalttømmerhugst

3.2.1.1.1. De efterladte arealer bliver givet til de fattige

3.2.2. Selvom de går efter én art, fælder de alt, da det er hurtigere

3.2.2.1. De store grunde bliver hurtige ubrugelige

3.3. Olieudvinding

3.4. Minedrift

4. Landbrugsdrift

4.1. De store arealer de rydder væk, bliver brugt til græsningsarealer til kvæg

4.2. Bruges også til store plantager med salgsafgrøder

5. Konsekvenser ved fældning af regnskoven

5.1. Konsekvenser for jordbunden

5.1.1. I begyndelsen giver jorden et rimelig udbytte, da den har fået næring fra blade, grene osv.

5.1.1.1. Jorden er næringsfattig, så næringstofferne forbruges hurtigt

5.1.2. Jordbunden kan forstene når planterne er væk.

5.1.2.1. Jordbunden kan omdannes til mineralt plinit, når mineralerne udvaskes og efterlader høj koncentration af jern- og aluminiumsforbindelser.

5.1.2.1.1. Jorden bliver så rød når den kommer i kontakt med ilt

5.2. Hydrologiske konsekvenser

5.2.1. Der vil fordampe mindre vand og derfor dannes der færre regnskyer.

5.2.1.1. Nedbørsmængden falder, og det hele vil udtørre.

5.2.1.1.1. Flodernes vandføring falder, derfor mindre vand i dårligere kvalitet når frem til byerne.

5.2.1.2. Fordampningens afkølende virkning ophøre.

5.2.2. Når fældningsarealerne bliver brugt til olie og minedrift, forurener det vandet

5.3. Erosion

5.3.1. Da der ikke er noget der beskytter jordbunden, rammer regndråberne jorden direkte

5.3.1.1. Det øverste tynde muldlag føres hurtigt bort

5.4. Klimapåvirkning

5.4.1. Ved afbrændning af træerne kommer små partikler kaldet Aerosoler.

5.4.1.1. Påvriker skydannelsen og nedbørsmængden.

5.4.2. Temparaturen stiger voldsomt, da træernes skygge er væk.

5.4.3. Afbrændingen af træerne udleder også CO2.

6. Konflikter

6.1. Konflikter mellem oprindelige folk og firmaer, staten og tilflyttere øges i takt med regnskoven fældes

6.2. Vold mellem småbønder og store plantageejere

6.2.1. Er ofte om at de store landejere vil have småbønderne væk fra deres grund.