Strategisch Communiceren

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Strategisch Communiceren af Mind Map: Strategisch Communiceren

1. Interne communicatie

1.1. Medewerkers betrokkenheid

1.2. Belangen

1.3. Wet van Maier

1.3.1. E=KxA

1.4. Functies van Interne Communicatie

1.4.1. Gebruik maken kennis/vaardigheden

1.4.2. Motiveren

1.4.3. Richting bepalen

1.4.4. Faciliteren

2. Verandering

2.1. Kubler Ross

2.1.1. 5 fundamentele fasen

2.1.1.1. Ontkenning

2.1.1.2. Woede

2.1.1.3. Onderhandelen

2.1.1.4. Depressie

2.1.1.5. Acceptatie

2.1.2. Weerstand

2.2. Koeleman

2.2.1. Verandering terug brengen op niveau individu

2.2.1.1. Wat is het nut?

2.2.1.2. Wat voor antwoord krijg je daar op?

2.2.2. Kennis van de doelgroep

2.2.3. Kennis van de werkzaamheden van het individu

2.2.4. Empathie

2.2.5. Eigen referentiekader niet als maat nemen

3. Organisatie

3.1. Organisatiedoel

3.1.1. Missie

3.1.2. Visie

3.1.3. Kernwaarden

3.2. Belanghebbenden

3.2.1. Stakeholders

3.2.2. Medewerkers

4. Communicatiekruispunt

4.1. Rollen zender

4.1.1. Informering

4.1.1.1. Spreker

4.1.2. Overreding

4.1.2.1. Motivator

4.1.3. Dialogiseren

4.1.3.1. Facilitator

4.1.4. Formering

4.1.4.1. Politicus

4.2. Kanalen en middelen

4.2.1. Informering

4.2.1.1. Nieuwbrief

4.2.1.2. Info-bijeenkomst

4.2.2. Overreding

4.2.2.1. Reclamefilm

4.2.2.2. Verkoopbrochure

4.2.3. Dialogiseren

4.2.3.1. Nieuwsbrief

4.2.3.2. Brainstorms

4.2.4. Formering

4.2.4.1. Forumbijeenkomst

4.2.4.2. Stemsessies

5. Leerstijlen

5.1. Kolb

5.1.1. Doener

5.1.2. Bezinner

5.1.3. Beslisser

5.1.4. Denker

6. Maatregelstructuur

6.1. Wat is de maatregel precies?

6.2. Waarom is de maatregel nodig?

6.3. Hoe wordt de maatregel uitgevoerd?

6.4. Wat zijn de effecten van de maatregel?

7. Aspecten van Interne Communicatie

7.1. Zakelijk aspect

7.1.1. Feiten

7.2. Expresieve aspect

7.2.1. Emoties

7.3. Relationele aspect

7.3.1. Onderlinge verhouding

7.4. Sturend aspect

7.4.1. Wens