Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Natløb af Mind Map: Natløb

1. Start

1.1. Alle partruljer får udleveret mønter, som de skal bruge på posterne, men de skal så vidt muligt undgå at bruge for mange, da det er patruljen med flest mønter til slut der “vinder” løbet. De bliver introduceret til the storyline/koncept og sendes derefter afsted, med en formular, til hver deres post.

2. Generelt poster

2.1. Efter patruljerne har gennemført posten, bliver medbragte formel underskrevet af postmandskab (selvfølgelig med et romersk navn), og spejderne sendes tilbage til forum romanum. Der er ca. 20 minutter til hver post. Hvis opgaven ikke udføres ordenltigt, skal postmandskabet kræve bestikkelse for at skrive formular under.

3. Slut

3.1. Alle patruljer er endt tilbage ved Forum Romanum, hvor den endelige formular (der virker som et diplom) underskrives, og vinderpatruljen (den med flest mønter) kåres.

4. Forum Romanum (centrum)

4.1. Start og slut for løbet

4.2. Her står der en og sender patruljerne ud på posterne, med den tilhørende formular

5. Bocca Della verita (politikerposten)

5.1. Historie: I et demokrati er det vigtigt at der er dygtige politikere, der kan informere deres folk på bedste vis. Derfor skal de på denne post lære at snakke som en rigtig politiker. Bocca della verita er et dæksel på en gammel romersk kirke, der eftersigende bider hånden af en hvis man lyver, mens man har hånden i dens mund.

5.2. OBS! Denne post tager lidt pis på politikere. Spejderne skal prøve at dreje sandheden til at lyde så positiv som muligt, men uden at lyve, for så får de "hugget" hånden af. De får udleveret nogle problemer og konsekvenser, som de skal forestille sig de skal fremlægge for den romerske befolkning. De skal diskutere og komme frem til den bedste og mest positive måde at sige tingene på, og derfter prøve det af på modellen af Bocca della verita (sandhedens mund), hvis de kommer til at lyve får de en plastikpose tapet på hånden, og en anden må prøve igen. Når tiden er gået, må postmandskabet vurdere, hvordan de har klaret det og give mønter.

5.3. Materialer: Model af Bocca della verita, tape, plastikposer, papir med problemerne

5.4. Formular:bevis på færdigheder inden for lovindførelse

5.5. Postmandskab: 2

6. Mug til mund (vandposten)

6.1. Historie: ikke så meget sammenhæng, men vand er vigtigt i et samfund. Så vandkvalitet og vandsystemerne skal tjekkes.

6.2. Spejderne skal transportere vand fra fyldt spand til en tom, så badeanden flyder over. (forhåbentlig). Dette gøres med mugge og uden brug af hænder (kun når der samles/hældes vand op/i fra spandene må der bruges hænder). Hver spejder har en mug i munden og skal hælde vandet fra mug til mug til de når spanden. Det skal gøres så hurtigt som muligt.

6.3. Funny catchphrase: transportere vand fra spand til mand til mand til mand til mand til mand til spand, så and klædt som mand kommer i land pga. vand fra spand

6.4. Materialer: 2 spande, 1 badeand, mugge, fyldt vanddunk

6.5. Formular: kvalitetsrapport af vandkvalitet

6.6. Postmandskab: 2

7. Pantheon (religionsfried)

7.1. Historie: I ethvert demokrati er det vigtigt at folket har religionsfrihed. (Hvilket jo også er en del af spejderloven.)

7.2. Spejderne skal vælge en gud eller noget andet de vil tilbede/ofre til, og derefter skære et symbol for det/den i et æble og "ofre det". (riste det over bålet). Bagefter må de selvfølgelig spise æblet.

7.3. Materialer: Æbler, pinde, bål, brænde, information om forskellige religioner og guder

7.4. Formular: bevis på udøvelse af religionsfrihed

7.5. Postmandskab:2

8. Colosseum (befri slaver)

8.1. Historie: I et demokrati, er alle mennesker frie, slaverne i Colosseum skal derfor befries. Men først må spejderne igennem de lange mørke tunneler under colosseum, for at nå ind til der hvor slaverne er.

8.2. Spejderne skal, med bind for øjnene, følge en snor bundet til nogle træer, til de ankommer til et sted, hvor der sidder en vagt/slavehandler, og nogle slaver (selvfølgelig bundet fast til et eller andet), imens kører der colosseum musik i baggrunden. Spejderne skal så forhandle de her slaver fri. Jo bedre de er til at forhandle og argumentere for at slaveri er forkert, jo mindre skal de betale. Når slaverne er købt fri, bliver formularen underskrevet.

8.3. Materialer: Sisal, flagermuslygter, højtaler (Abraham)

8.4. Postmandskab: mindst 3 (helst 4)

8.5. Formular: Bevis på udøvelse af ligestilling

8.6. Beliggenhed: Ved store bålplads

9. Den spanske trappe (brobygning)

9.1. Bygning af bro af rafter uden brug af snor, hvis de ikke kan finde ud af det, kan de betale sig til hjælp/instruktioner (bliver nok nødvendigt i de fleste tilfælde, den er ret svær at regne ud). 1 mønt for et hint. 2 mønter for et billede

9.2. Historie: Brobygning og samarbeje er vigtigt for at et demokrati kan fungere

9.3. Materialer:8 rafter, nogle instruktioner billede af konstruktionen

9.4. Formular: Bevis på brobygningsfærdigheder:

9.5. Postmandskab: 2