Pr3: Kvalificeret undervisningsdifferentiering

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Pr3: Kvalificeret undervisningsdifferentiering af Mind Map: Pr3: Kvalificeret undervisningsdifferentiering

1. Videoklip

1.1. Værkstedsundervisning

2. Undervisningsdifferentiering i praktikken

2.1. Vores problemstilling

2.1.1. Observation som metode

2.2. Pointer fra opgaven

2.2.1. Carol Tomlinson m.fl.

2.2.2. UVM-modellen

3. Udvikling af egen praksis

3.1. Hvilke faktorer kunne have understøttet en mere kvalificeret undervisningsdifferentiering?

3.2. Hvilke konkrete tiltag kunne vi have grebet til?

4. Hvad er realistisk?

4.1. Kritik af undervisningsdifferentiering

4.1.1. Per Fibæk Lauersen

5. Perspektivering

5.1. Undervisningsdifferentiering er stadig abstrakt

5.2. Inklusionsperspektivet