Kapitel 2 - Virksomhedens omkostninger

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Kapitel 2 - Virksomhedens omkostninger af Mind Map: Kapitel 2 - Virksomhedens omkostninger

1. Offeromkostning

1.1. F.eks. Hvis man holder op med at studere på Dania mister vi vores SU - vi ofrer de penge vi får i SU.

2. Omkostninger - Knyttet til det der koster penge i virksomheden.

2.1. Udbetaling

2.1.1. Når pengene overføres fra virksomheden til leverandøren

2.2. Udgift

2.2.1. Virksomheden anskaffer varer eller tjenesteydelser til øjeblikkeligt eller senere brug. (Køb af råvarer, værktøj mm.)

2.3. Omkostning

2.3.1. Omkostninger opstår i forbindelse med forbruget af de anskaffede ting. F.eks. når råvaren indgår i produktionen.

2.4. Der er 2 forskellige typer omkostninger

2.4.1. Variable omkostninger (VO)

2.4.1.1. Det forbrug som direkte relaterer sig til virksomhedens aktivitet

2.4.1.2. De variable omkostninger kan forløbe på 3 måder

2.4.1.2.1. Proportionalt

2.4.1.2.2. Degressivt

2.4.1.2.3. Progressivt

2.4.1.3. Beregning af VO = Variable enhedsomkostninger(VE)*antal enheder (stk)

2.4.1.3.1. Variable enhedsomkostninger = Variable omkostning (VO) / antal enheder (stk)

2.4.2. Kapacitetsomkostninger (KO)

2.4.2.1. De omkostninger som ikke relaterer sig til virksomhedens aktivitet, men til grundlaget for at have virksomheden i drift.

2.4.2.2. Kapacitetsomkostninge kaldes også faste omkostninger (FO). FO deles op i 3 typer

2.4.2.2.1. Salgsfremmede omkostninger

2.4.2.2.2. Kapacitetsomkostninger

2.4.2.2.3. Finansielle omkostninger (Prisen for at råde over kapital)

2.4.2.2.4. Kapacitetsenhedsomkostninger (KE). KE = kapacitetsomkostninger (KO) / antal enheder (stk)

2.4.3. Det er en omkostning som er forbundet med at vælge en anden måde at tjene penge på en den man aktuelt tjener penge på.

2.5. Der findes 2 grænsebetragtninger

2.5.1. Differensomkostning (DOMK) som er den gennemsnitlige mer eller mindreomkostning, som forekommer i de samlede omkostninger når man ændre aktiviteten fra et niveau til et andet.

2.5.1.1. DOMK = (Ændring i VO)/(Ændring i produktion)

2.5.2. Grænseomkostning (GROMK) er ændringen i de samlede omkostninger når aktiviteten ændres med en enhed.

2.5.2.1. GROMK = (Ændring i samlede totale omkostninger)/(Ændring i produktion)