א א נכסים

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
א א נכסים von Mind Map: א א נכסים

1. צריכים לראות מה עם ישראל זעירא

1.1. אני משאיר לאפרים ליצור קשר עם זעירא

1.1.1. New node

2. חברת עמירון נכון לעכשיו אין מה להיות איתם בקשר

2.1. New node

3. חברת אפי נתיב פיתוח דברתי איתם ואינם צריכים אותנו כעת