Veldwerk strand en duin 1

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Veldwerk strand en duin 1 von Mind Map: Veldwerk strand en duin 1

1. Aanslibbingskust

1.1. Regressie

1.1.1. Veen

1.2. Transgressie

1.2.1. Sedimentatie

1.2.1.1. Eolische afzettingen

1.2.1.1.1. Verstuiving

1.2.1.1.2. Duinvormen

2. Afbraakkust

2.1. Erosie

2.2. Klifkusten

3. Dynamisch kustbeheer

3.1. Nieuw duinmassief

3.1.1. Nieuwe zeereep

3.1.2. Natuurontwikkelingen

3.1.2.1. Vegetatie

3.1.2.1.1. Lage dichtheid

3.1.2.2. Stuifsleuf

3.1.2.2.1. Eolische afzettingen landinwaarts

4. Traditioneel kustbeheer

4.1. Oud duinmassief

4.1.1. Oude zeereep

4.1.2. Vegetatie

4.1.2.1. Helmgras

4.1.2.2. Hoge dichtheid

5. Zoetwaterbel