Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
M-Decreet von Mind Map: M-Decreet

1. objectief voor kennis

1.1. 5 krachtlijnen

1.1.1. Eerst gewoon onderwijs dan buiten gewoon

1.1.1.1. Wanneer een kind niet meer kan op school vragen stellen

1.1.1.1.1. Wat heet het kind nodig om te leren?

1.1.1.2. Nood van de leerling

1.1.1.2.1. Ligt in de eerste plaats in het gewoon onderwijs

1.1.2. Recht op redelijke aanpassing

1.1.2.1. Technische hulpmiddelen

1.1.2.1.1. Laptop met leersoftware

1.1.2.1.2. Aangepaste stoel

1.1.2.2. Remediëren

1.1.2.2.1. Extra individuele leerhulp bieden

1.1.2.3. Aanpassingen zoeken met CLB en ouders

1.1.2.4. Redelijke aanpassingen

1.1.2.4.1. Langere toets tijden

1.1.2.4.2. Mondelinge feedback in plaats van cijfers of rustmomenten overdag

1.1.2.5. Dispenseren

1.1.2.5.1. Onderdelen vervangen door iets gelijkaardigs

1.1.3. Recht op inschrijven in een gewone school

1.1.3.1. Scholen mogen niet weigeren

1.1.3.1.1. Elk kind heeft recht op een gewone school

1.1.3.1.2. Als het kind gewone leerstof, aan kan met aangepaste maatregelen

1.1.4. Nieuwe types in buitengewoon onderwijs

1.1.4.1. Sinds M-Decreet is er een nieuwe type buiten gewoon onderwijs

1.1.4.1.1. Basisaanbod

1.1.5. Nieuwe toelatings voorwaarden buitengewoon onderwijs

1.1.5.1. Toelating buitengewoon onderwijs

1.1.5.1.1. verslag van CLB

1.2. kan Finland ons inspireren

1.2.1. grown mindsed

1.2.2. geen zittenblijvers

1.2.3. geen dead ends

1.2.4. comprehesieve opleiding

1.2.5. investeert in leerkrachten

1.2.6. gestart in 1970

2. subjectief voor kennis

2.1. Voordelen

2.1.1. ik vind het goed dat er aanpassingen worden gemaakt voor mensen die het moeilijker hebben

2.2. Nadelen

2.2.1. de kinderen mogen pas naar een buitengewoon onderwijs wanneer ze een attest hebben van het clb

3. Ondersteunde maatregelen(“oplossingen”)

3.1. Zo maak je het M-decreet makkelijker

3.1.1. Creëer een prikkelarme plek in elke klas

3.1.2. Vereenvoudig de agenda

3.1.3. Ondersteun je les met beelden

3.1.4. Pas sticordi-maatregelen toe op alle leerlingen

3.1.5. Kort alle examens in

4. Intressante bronnen

4.1. Je zocht naar – Klasse

4.2. Mervielde A. (2015). Inclusie op school. Het M-decreet toegepast. Brussel, België: politeia.

5. Actoren

5.1. micro

5.1.1. Jijzelf

5.2. meso

5.2.1. Leerkracht

5.2.2. CLB

5.3. macro

5.3.1. psycholoog

6. Factoren

6.1. wat, waar, wanneer

6.1.1. waarom?

6.1.1.1. de M staat voor 'maatregelen voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte'

6.1.2. waar?

6.1.3. wat?

6.1.3.1. M-decreet

6.1.4. wanneer?

6.1.4.1. sinds 1 september 2015

6.2. kenmereken kleuters

6.3. globale proberen voor mensen met M-decreet

6.4. 20 woorden rond M-Decreet

6.4.1. 1. Begerking

6.4.2. 2. Competentie begeleiden

6.4.3. 3. Gemeenschappelijk curriculum

6.4.4. 4. Gemotiveerd verslag

6.4.5. 5. Handicap

6.4.6. 6. Inclusief onderwijs

6.4.7. 7. Individueel aangepast curriculum

6.4.8. 8. Betekening van het woord

6.4.9. 9. Ondersteuner

6.4.10. 10. ondersteuningsnetwerk

6.4.11. 11.ontbonden inschrijven

6.4.12. 12. Redelijke aanpassingen

6.4.13. 13. speciale onderwijsleermiddelen (SOL)

6.4.14. 14. specifieke onderwijs behoefte

6.4.15. 15.stoornis

6.4.16. 16. types buitengewoon onderwijs

6.4.17. 17.type basisaanbod

6.4.18. 18. verslag CLB

6.4.19. 19. 70/30 verdeelsleutel

6.4.20. 20. zorgcontinuüm