Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Middelalderen von Mind Map: Middelalderen

1. Mørke middelalder

1.1. Pest

1.2. Korstog

1.3. Krig

1.4. Feudalismen

1.5. Kristendom

2. Periodisering

2.1. Tidlig-middelalder (500-1000)

2.1.1. Kirkemagten

2.2. Høj-middelalder (1000-1300)

2.2.1. Befolkningsvækst

2.3. Sen-middelalder (1300-1500)

2.3.1. Pesten kommer

3. Feudalisme

3.1. Hierarki

3.2. Konge

3.2.1. Giver jord til Lensherrer og Kirke

3.3. Kirke

3.4. Lensherrer

3.4.1. Får jord fra Konge - lejer jord til bønder

3.5. Bønder

3.5.1. Lejer jord fra lensherrer

3.5.2. Cyklisk tidsopfattelse

4. 100-års krigen

4.1. Krigen mellem England og Frankrig

5. Tiden mellem antikken (500-tallet) og rænessancen (1500-tallet)

6. Kirken

6.1. Pave

6.1.1. Efterfølger til aposten Peter (Simon)

6.1.1.1. Nøglemagten

6.1.2. Bandlysning

6.1.2.1. Udstødelse af kirken

6.1.3. Interdikt

6.1.3.1. Forbyde kirkelige handlinger i bestemte områder

6.2. Investitur

6.2.1. Konflikt mellem kirke og kejsere

6.3. Biskopper

7. Klostre

7.1. Levede i fattigdom

7.2. Fransiskaner

7.2.1. Tikkermunkeorden

7.3. Benediktinere

8. Lenssystemet

8.1. Kongen giver land for tjenster og loyalitet.

8.2. Lensherre giver jord for tjenster og loyalitet

9. Religion

9.1. Religion var folkets eneste tilgang til viden og alt det som folket vidste kom fra religionen.

9.2. Katolsk kirke

9.2.1. Paven var øverst go dermed har han nøglemagten. Han fik nøglemagten af apostlen Peter.

10. Håndfæstninger

10.1. Påbud til kongen om hvordan han skulle argere.

10.2. Nogle adler satte sig sammen og skrev ned hvordan skulle skulle opfører.

11. Katolsk kirkes opbygning

11.1. Pave

11.2. kardinaler

11.3. Ærkebiskopper

11.4. Biskopper

11.5. Ærkepræster

11.6. Præster

12. Korstogende

12.1. 9 korstoge

12.2. Krig for at tilbagetage det hellige land

12.3. Syndforladelse

12.4. De fik korstogende betalt af Paven