( Louis, Thorbjørn og Johannes) Forbrug af plastposer er steget meget gennem årene. Det er blevet...

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
( Louis, Thorbjørn og Johannes) Forbrug af plastposer er steget meget gennem årene. Det er blevet en naturlig del af vores hverdag. Hvordan kan man fremover gøre produktionen af plastposer bæredygtig? von Mind Map: ( Louis, Thorbjørn og Johannes) Forbrug af plastposer er steget meget gennem årene. Det er blevet en naturlig del af vores hverdag. Hvordan kan man fremover gøre produktionen af plastposer bæredygtig?

1. KD: Modellen er rigtig god, og en meget konkret tilpasning af teori fra geografi. Det er svært (umuligt) for mig at se hvad der står på tavlen så en forklaring henover et scrrendump af modellen ville have været bedre, men forklaringen er rigtig god og grundig.

2. Viden og data

2.1. Hvad er plastikposer lavet af? (FK) undersøgelse Johannes

2.2. Hvad er forskellen på bæredygtig plast og almindelig plast? (FK og bio) undersøgelse Thorbjørn og Johannes

2.2.1. LI: I siger rigtig meget. Langt det meste er mere eller mindre rigtigt, men det er ikke alt sammen lige relevant. I har tegnet en kartoffel, gulerod og tang samt en plasticpose. Det er ikke rigtig en model i kan bruge til noget. Hvis det endelig skulle være, havde I skullet tegne olie i stedet for plastikposen. I kommer noget ind på forskellen på hvordan de to typer plast nedbrydes, men ikke meget på opbygningen. Når I svarer på sådan et spørgsmål, så sørg for at have en bedre model, og gør det mere konkret for jer selv hvad I vil sige. Det bliver lidt for meget en sludder for en sladder.

2.3. Hvor er det mest bæredygtigt at producere plastikposer? geo Model Louis

3. Forklaring og forståelse

3.1. Hvordan producerer man bioplast ud fra kartoffelmel? (FK, bio) Louis, Johannes, tb. Undersøgelse

3.1.1. LI: Fin undersøgelse, og godt at I fortæller hypotesen først. Den må dog gerne begrundes fagligt. Det giver dog ingen mening, at I forklarer hele forsøget uden at vise det, og I kommer heller ikke ind på resultatet af undersøgelsen.

3.2. Hvordan producerer man bio plastik ud fra mælkesyre? (FK og bio) undersøgelse Johannes og Louis.

3.2.1. LI: Det ligger meget op af det forrige spørgsmål, og det havde fint givet mening at slå de to spørgsmål sammen. Igen forklarer I hele forsøget uden at vise noget. I har en konklusion med, men I har ikke fået hypotesen med. Det virker til sidst som om I har lavet den.

3.3. hvordan opstår olie? thorbjørn model

3.3.1. KD: Jeg tænker at spørgsmålet falder ind under geografi. Forklaringen på dannelsen af olie (og kul) er grundig og selvom der er småfejl demonstrerer du en generel forståelse for hvad der er råmaterialet og hvilke processer og forhold der er væsentlige i dannelsen.

3.3.2. Ny forskning viser at intet slags plastik kan nedbrydes i naturen. Hvordan kunne det være at hverken biobaseret plastik, ,komposterbar plast eller normal plastik ikke kan nedbrydes af naturen? bio/fk Louis model

3.3.2.1. LI: Når du fortæller om nedbrydning af organisk stof og nedbryderorganismer m.m. skal du lave en mere udførlig model. Vis de enkelte nedbrydningstrin med pile, og skriv den kemiske reaktion på. Den kemiske del med bindingerne i polymerer kan jeg ikke kommentere på.

4. Vurdering og perspektivering

4.1. Hvad ville der ske hvis man stoppede produktionen af plastikposer? geografi (Geo og bio) Model Thorbjørn og Johannes

4.1.1. KD: Jeg tror de to dele af videoen er byttet om, men alligevel er jeg i tvivl om hvorfor I ser på Kenya ifht. Danmark. Prøv at se jeres video igennem og overvej hvilken geografi-viden, og biologi-viden I anvender her? Det er svært at se hvilken faglighed I selv har udnyttet for at kunne præsentere de fakta, der er med i videoen og der mangler en forklaring på hvilken sammenhæng der er til arbejdsspørgsmålet.

4.1.2. LI: Enig i Krestens kommentar. Husk at bruge modeller eller undersøgelser som udgangspunkt for formidling af faglig viden.

5. HE: Mit respons til jeres problemstilling. https://www.skoletube.dk/video/5238019/742dc3853881012987df3b1f7379d730/?msg=&iframe=

6. Kresten Generel kommentar: Jeres problemformulering er OK, og har en konkret vinkel på plastikposer. Geografidelen er svingene men overordnet god, hvor to af spørgsmålene besvares ret godt med god brug af relevant naturfaglig teori, mens det tredje (V/P) groft sagt er noget rod. Geografi: 7

6.1. Handling

7. LI: I de spørgsmål der relaterer sig til biologi viser I kun meget lille kompetence i modellering og undersøgelse. Sørg for at bruge energi på det næste gang, og spørg om hjælp til det hvis det er svært at konkretisere. Der er noget faglighed i nogle af forklaringerne som trækker karakteren lidt op. Jeg ved desuden at I faktisk har gennemført de undersøgelser i forklarer, selvom I ikke viser det. Det har jeg valgt at vægte en smule. Karakteren for biologi bliver derfor 4.