De fem emner i naturfag

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
De fem emner i naturfag von Mind Map: De fem emner i naturfag

1. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

1.1. Modeller

1.1.1. Vandets kredsløb:

1.1.2. Planters optagelse af næringsstoffer:

1.1.3. Rensningsanlæg proces:

1.2. Undersøgelser

1.2.1. Fordampnngen af planter (posetræer)

1.2.2. Fordampning fra dyr og planter (sæt en elastik om håndleddet, så posen slutter tæt om håndleddet).

1.2.3. Undersøgelse af pildevand

1.3. Perspektivering

1.3.1. Fordampning og transpiration

1.3.2. Drikkevand og grundvand

1.3.3. Rensningsanlæg og spildevand

2. Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

2.1. Modeller

2.1.1. Jordbundstyper:

2.1.2. Jordbunds typer i Danmark:

2.2. Undersøgelser

2.2.1. Jordbunden har man undersøgt

2.2.2. Hvad der findes i de forskellige jordsbundstyper

2.3. Perspektivering

2.3.1. Man kan finde en perspektivering mellem én jordbunds type og en anden.

2.3.2. Jordbunds typer med andre naturens grundlag.

3. Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

3.1. Modeller

3.1.1. Jordens indre:

3.1.2. Destillation af råolie:

3.1.3. Atmosfærens sammensætning på jorden:

3.1.4. Hvor er kulstof:

3.1.5. Carbonkredsløb:

3.1.6. Nøgle til identifikation af polymerer:

3.1.7. Havstrømme og affaldsøer:

3.2. Undersøgelser

3.2.1. Forsøg med to olieprodukter. Benzin (rensning) og Petroleum (Lugtefri)

3.2.2. Afbrænding af olie og gas

3.2.3. Identifikation af polymerer

3.2.4. Forsøg om syreregn

3.3. Perspektivering

3.3.1. Dannelse af olie og gas

3.3.2. Fotosyntesen og respiration

3.3.3. Fiksering og nedsynkning

3.3.4. Vegetabilsk og animalsk

3.3.5. Olieforurening og økosystemer

3.3.6. Plastikforurening og plastsupper

4. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

4.1. Modeller

4.1.1. Det elektromagnetiske spektrum:

4.1.2. Huden:

4.1.3. Uv-stråling og ozonlaget:

4.1.4. Drivhuseffekten:

4.2. Undersøgelser

4.2.1. Forsøg med solceller

4.2.2. Undersøgelser om klimazoner

4.2.3. Undersøgelse; albedoeffekten.

4.2.4. Forsøg med solfanger

4.3. Perspektivering

4.3.1. Sol og solcreme

4.3.2. Sol og uv-stråling

4.3.3. Stråling og kræft

4.3.4. Solfanger og solceller

5. Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

5.1. Modeller

5.1.1. Vandkraftværk:

5.1.2. Fosile brændstoffer:

5.1.3. Samlede energi udledning:

5.1.4. Atomkraft:

5.1.5. Biobrændsel:

5.1.6. Kulstof kredsløbet:

5.1.7. Energikæde:

5.2. Undersøgelser

5.2.1. Man kan lave en undersøgelse af hvor meget energi vi i Danmark laver med vindmøller/vedvarende energi, mod alt verdens energiforsyning.

5.2.2. Se hvor meget CO2 man udleder.

5.3. Perspektivering

5.3.1. Vedvarende energi og fossile brændstoffer

5.3.2. Vedvarende energikilder og samlede energi udledning

5.3.3. Kulstof kredsløbet og kulstof udledning

5.3.4. Stråling og atomkræft