De fem emner i FFF

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
De fem emner i FFF von Mind Map: De fem emner i FFF

1. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

1.1. Modeller

1.1.1. Det elektromagnetiske spektrum

1.1.2. huden

1.1.3. solens dage

1.1.4. ozonalget

1.1.5. solfanger

1.1.5.1. solfanger

1.1.6. drivhuseffekt

1.2. Undersøgelser

1.2.1. hvor god er solcreme imod uv-stråling

1.2.1.1. uv-perler

1.2.1.2. forskellige solcreme

1.2.1.3. i kold og varm vand

1.2.1.4. i saltvand

1.2.2. hvilken stof tiltrækker solen mest

1.2.2.1. uv-perler

1.2.2.2. forskellige stof

1.2.3. hvor hurtigt mister man farven

1.2.3.1. uv-perler

1.2.4. hvilken solcreme er bedst

1.2.4.1. file:///C:/Users/cris0802/Downloads/solcreme.pdf

1.2.4.2. forskellige faktortal

1.2.4.3. forkellige mærker

1.2.5. bestrålede frø

1.2.6. solceller

1.2.6.1. Undersøg en solcelle

1.2.6.2. forskellige steder i verden

1.2.6.2.1. Mål på solcellen

1.3. Opråb fra forsker: Solceller er den mest klimaskadelige grønne energiform

1.4. Perspektivering

1.4.1. file:///C:/Users/cris0802/Downloads/straaling-og-albedo.pdf

1.4.2. solfangere og solceller

1.4.2.1. Solcelle-teknologien bakser med fire hovedproblemer

1.4.3. ozonlaget

1.4.3.1. CFC-gasser

1.4.3.2. Temaforside: Ozonlaget og UV-stråling

1.4.3.3. Forside - Meebook - Danmarks førende læringsplatform

1.4.3.3.1. kapitel 11

1.4.4. kræft

1.4.4.1. Solens uv-stråling - Kræftens Bekæmpelse

1.4.5. drivhuseffekt

1.4.5.1. Drivhuseffekten - Hvad er drivhuseffekt - Læs om drivhusgasser

1.4.5.2. Fakta om drivhusgasser

1.4.6. solen

2. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

2.1. Modeller

2.1.1. Vandets kredsløb

2.1.2. spildevandsrensning

2.1.3. rensningsanlæg

2.2. undersøgelser

2.2.1. fordampningen fra planter

2.2.1.1. posetræer: https://portals.clio.me/dk/biologi/emner/basis-oekologi/kredsloeb/fotosyntese/posetraeer/?unit_plan=95e7582b-57fc-4a5e-d8df-8e29b52aee08&active_element=9cf5d1e4-98b7-4d6d-9132-ceaaa2c4c499&show_unit_plan=1&cHash=29b6ec0883579c771b0d39c09a826375

2.2.2. fordampning fra dyr og mennesker

2.2.2.1. Træk en frysepose om hånden

2.2.2.2. sæt en elastik om håndledet, så posen er helt tæt på hånden

2.2.2.3. læg mærke til, hvornår du kan mærke en fordampning og beskriv hvordan det føles

2.2.3. Forsøg med syrer og baser

2.2.3.1. file:///Users/larsbundgardpedersen/Downloads/forsoeg-syrer-baser-salte.pdf

2.3. perspektivering

2.3.1. Syre og baser

2.3.2. Landbrug og miljø

2.3.3. Grundvand

3. Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

3.1. Modeller

3.1.1. Model af opbygningen af et biogasanlæg https://natureenergy.dk/sites/natureenergy.dk/files/media/image/Cirkul%C3%A6r%20diagram%20-%20biogas_0.png

3.1.2. Model af højtryk og lavtryk

3.1.3. Model af en energikæde

3.1.3.1. Som tegning

3.1.3.2. Som fysisk model

3.1.4. Simulering af stangmagnet, spole, elektromagnet, transformator, generator Faradays elektromagnetiske laboratorie.

3.2. Forsøg

3.2.1. Solcellers virkningsgrad mht. vinkel

3.2.2. Biogas - fremstilling

3.2.2.1. forskellige bakterier

3.2.2.1.1. Undersøge med bakterier fra biogasanlæg

3.2.2.1.2. undersøge med methan bakterier fra søbunden

3.2.2.2. Fra gødning til gas

3.2.3. Teknologien bag vindmøller, vandmøller m.m. - hvordan virker generatorer/motorer

3.2.3.1. Transformation

3.2.3.2. Elektromagnetisme

3.2.3.3. induktion

3.3. Perspektivering

3.3.1. Stråling og atomkraft

3.3.2. opdæmning af vand

3.3.2.1. bundslam og methan udledning

3.3.2.2. indgriben i økosystem

3.3.3. Bæredygtige løsninger inden for energi i hjemmet, fx solceller, solfangere

3.3.4. lokale bæredygtige energikilder

3.3.4.1. Michael Kuhrs, biogasanlæg, som arla bruger som energikilde

3.3.4.2. lokale vindmøller

3.3.4.3. tangeværket

3.3.5. energikilder

3.3.5.1. madkemi

3.3.6. bæredygtig udvikling

3.3.6.1. Forside - Meebook - Danmarks førende læringsplatform

3.3.6.1.1. kapitel 3

3.3.7. biogas

4. DEN ENKELTES OG SAMFUNDETS UDLEDNING AF STOFFER

4.1. Model

4.2. Model af Carbon kredsløb

4.3. Model af plastik opbygning

4.4. Undersøgelse

4.4.1. Forsøge med to olieprodukter. Fra olie får man adskillige forskellige produkter med vidt forskellige egenskaber.

4.4.2. Linket til undersøgelse: Kan det antændes?

4.5. Prøve i olier : Prøve i olie

4.6. Persperaktivering

4.6.1. Plasttyper

4.6.2. Olie og fødekæden

4.6.3. Olie katastrofe

4.6.4. Olines konflikter i verden og betydning

4.6.5. Idenitfiktion af polymere