Team: Zon-WEB

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Team: Zon-WEB von Mind Map: Team: Zon-WEB

1. Algemeen

1.1. Mailadressen

1.2. Afspraken

1.3. Organogram

1.4. Planning / voortgang project

1.5. Q&A

2. Communicatie

2.1. Communicatieplan

2.2. Brochure teksten

2.3. Campagne planning

2.4. Huisstijl

2.5. Bijeenkomsten huurders

2.6. Website

2.7. Bewonersdialoog

3. Techniek

3.1. Archief

3.2. Startdocumenten

3.2.1. Checklist documenten

3.3. Technische opname

3.3.1. Plattegronden

3.3.2. Foto's

3.3.3. Constructief

3.4. Engineering

3.4.1. Config. bestanden

3.5. PVE Tender

3.5.1. Offerte's van aannemers/installateurs

3.5.1.1. Contracten uitvoerder/installateur

3.6. Oplevering

3.6.1. Vooroplevering

3.6.2. Keuring

3.6.2.1. Keuringsrapporten

3.6.3. Klantoplevering

3.6.4. Evaluatie

3.6.5. Aansluiting en monitoring

4. Juridisch

4.1. Akte zoco

4.2. Recht van Opstal

4.3. Leden ovk

4.4. Contracten overig

4.5. Raamovereenkomst INNAX DEAWEB

4.6. Privacy docs

5. Financiën

5.1. Financiële projectadministratie

5.2. Factuuroverzicht

6. Zonnecoöperatie

6.1. Ledenadministratie

6.1.1. Inrichten aanmeldmodule

6.2. Belastingdienst

6.3. Verkoop zonnestroom