1.Liderlik

EFQM, Baldrige, Okul Mükemmellik Modeli (SEM)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
1.Liderlik von Mind Map: 1.Liderlik

1. 1.1.Öğretim Liderliği

1.1. Kurumun Misyonu Nedir?

1.1.1. Kurumun Vizyonu

1.1.1.1. Kurumun Değerleri

1.1.1.1.1. Kurumun Etik Kuralları

1.2. Öğretim Lideri Özellikleri Kişilik Özellikleri

1.2.1. Öğrenim Durumu

1.2.1.1. Mesleki Tecrübe

1.2.1.1.1. Deneyimler

1.3. Eğitim Öğretimin amaçlarının belirlenmesinde lliderlik

1.3.1. Okul programının yönetiminde liderlik

1.3.1.1. Zaman yönetiminde liderlik

1.3.1.1.1. Okul kadrosunun öğretimsel gelişiminde liderlik

2. 1.2 Yönetim Sistemi

2.1. Elektronik Veri Yönetim Sistemi

2.1.1. Performans Hedefleri Çerçevesi, Tanımlanması

2.1.1.1. Performans İzleme Süreci

2.1.1.1.1. Performans Verilerinin Değerlendirilmesi ve Geri Bildirim Süreci

2.1.1.1.2. Yönlendirme

3. 1.3.Dış Paydaşlar ve Koordinasyon

3.1. Veliler

3.1.1. Yerel Yönetimler

3.1.1.1. üniversiteler

3.1.1.1.1. Sivil Toplum Kuruluşları

4. 1.4.MükemmellikKültürü

4.1. Öz Değerlendirme

4.1.1. Mükemmellik hedefleri ve kıyaslama

4.1.1.1. Mükemmellik İyileşme Alanları

4.1.1.1.1. Çalışanların Mükemmellik Algısı

5. 1.5.Değişim Yönetimi

5.1. Ar-Ge

5.1.1. Yönetimsel Kurullar ve Karara Katılım

5.1.1.1. Çevre ve Dış Koşulların Güncel Beklentilerinden Haberdar Olma

5.1.1.1.1. Bilimsel İşbirliği

5.2. Yönetişim

6. 1.6.Etkili Okul Kültürü

6.1. Başarı merkezli

6.1.1. Bütünleşmeyi sağlayıcı

6.1.1.1. İşlevsel

6.1.1.1.1. Güçlü

6.2. Etkili okul ve öğrenme iklimi